Akademichef vid Akademin för textil, teknik och ekonomi

Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad! Högskolan i Borås har cirka 18 300 studenter, drygt 800 medarbetare, och vårt samlade campus ligger mitt i centrala Borås. Akademin för textil, teknik och ekonomi har cirka 5000 studenter och drygt 200 anställda. Inom akademin bedrivs utbildningar på grund- och avancerad nivå och utbildar bland annat ingenjörer, ekonomer, modedesigners och textila produktutvecklare.

Är du en ledare med visioner och drivkraft som vill arbeta med utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans? Vill du leda en verksamhet i stark utveckling? Då kanske du är den vi letar efter!

Inom akademin finns miljöer med bredd och spets inom de tre områdena textil, teknik och ekonomi. Vid akademin bedrivs forskning och utbildning inom textilområdet (inom design, management och teknologi), resursåtervinning, företagsekonomi, industriell ekonomi och samhällsbyggnad. För att nå högskolans vision arbetar vi efter fyra strategier - att vara tvärdisciplinära, internationella, synliga samt att värna om kvalitet. Akademin har cirka 5000 studenter och drygt 200 anställda. Här bedrivs högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer om akademin

Uppdraget

Som akademichef är du ansvarig för akademins verksamhet och du leder, utvecklar och kvalitetssäkrar akademins utbildnings- och forskningsverksamhet i beaktande av högskolan som helhet. Du förväntas vara en närvarande chef, leda andra chefer och som god arbetsgivarföreträdare värna god arbetsmiljö. Du förväntas aktivt delta i högskolans övergripande utvecklingsarbete samt vara väl orienterad i verksamhetens omvärldsförutsättningar liksom i regelverk för universitet och högskolor. Du sätter studentens lärande i centrum liksom nära samarbete med offentlig sektor, näringsliv och kulturliv. Uppdraget omfattar också att samverka förtroendefullt med akademins ledning, medarbetare, studenter, fackliga organisationer och externa parter.

Akademichef rapporterar till rektor och ingår i rektors lednings- och kvalitetsråd där uppdraget innebär att arbeta mot högskolan gemensamma och övergripande mål utifrån strategier och policys. Akademichef förväntas arbeta utifrån ett strategiskt och långsiktigt högskolegemensamt perspektiv och tillsammans med övrig ledning ta ansvar för hela högskolan utveckling.

Akademichefen har ett direkt personalansvar för prefekter, labbchef och controllers.

Kravprofil

Vi söker dig som har dokumenterad chefserfarenhet från universitets- och högskolesektorn. Du har god förståelse för utbildnings- och forskningsfrågor inom högre utbildning och erfarenhet av att leda utveckling av utbildnings- och forskningsverksamhet. Du förväntas också ha god administrativ förmåga samt erfarenhet av organisationsutveckling- och strukturer, kvalitetsarbete samt värdegrundsarbete. Du har också erfarenhet och förmåga att samverka förtroendefullt med ledning, medarbetare, studenter, fackliga organisationer och externa parter. Du har doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska är ett krav. 

Det är meriterande med självständig forskning och publicering inom relevant område. Det är också meriterande med erfarenhet av att ha arbetat som universitetslärare. Högskolan arbetar med tillitsbaserad ledning och styrning och värdesätter erfarenhet inom detta område.

Personliga egenskaper/ledarskap

Akademichefen är en tydlig, handlingskraftig och utvecklingsorienterad teambyggare med lyhördhet inför medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. Du har förmåga att entusiasmera, delegera, prioritera och leda på ett förtroendeingivande och prestigelöst sätt. Akademichefen förväntas också vara en tydlig arbetsgivarföreträdare med erfarenhet av att som chef hantera komplexa personalfrågor och ha god samarbets- och problemlösningsförmåga. Hög kvalitet är för dig en självklarhet liksom ett i verksamheten integrerat studentperspektiv. I akademichefens ansvar ingår att främja förutsättningar för hållbarhet, god arbetsmiljö och lika villkor, för såväl medarbetare som studenter. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Vi samarbetar i denna rekrytering med Source Executive Recruitment. För att inleda en första konfidentiell diskussion och för mer information om anställningen, välkommen att kontakta Karin Rudhag mobil 070-414 0010, karin.rudhag@source-executive.se eller Axel Berggren mobil 070-783 9600 axel.berggren@source-executive.se

Klicka här för att göra en offentlig ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2022-09-02.  

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Högskolan i Borås
Adress: Allégatan 1
50190 Borås

Titel: Akademichef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Axel Berggren
Researcher
axel.berggren@source-executive.se

+46707839600