Är du en engagerad ledare inom förskola?

Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen är inne i en expansiv fas och är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 000 invånare. Svedala skolkommun har en hög målsättning, vår vision är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar alla våra verksamheter. Vi rekryterar nu områdeschef förskola som ska leda en verksamhet med höga ambitioner och en skolutveckling i framkant.
Uppdrag
Verksamhetsområde Utbildning ansvarar för samtliga verksamheter inom bildning och utbildning i kommunen, förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt bibliotek, fritid - och kulturverksamhet. Verksamhetsområdet omfattar drygt 900 medarbetare med en budget motsvarande 860 miljoner kronor.

I kommunen finns 13 kommunala förskolor med omkring 300 medarbetare. I takt med att kommunen växer kommer ytterligare tre förskolor byggas inom de närmaste åren.

Som områdeschef ingår du i ledningsgruppen för verksamhetsområde Utbildning och rapporterar direkt till utbildningschefen.

I uppdraget som områdeschef ansvarar du för området förskola, dess organisation och utveckling utifrån gällande förordning. Du ansvarar för förskolans ledningsgrupp där samtliga rektorer inom förskola ingår. Till ditt stöd har du chefer, utvecklingsstrateg, verksamhetskontroller, ekonom, HR, juridik, kommunikation och andra stödfunktioner.

Förskolorna i Svedala kommun arbetar aktivt med utbildning och undervisning på vetenskaplig grund, parallellt med lek och omsorg. Förskolorna ingår i olika utvecklings- och forskningsprojekt och lyfts fram som föredöme på regional och nationell nivå.

En viktig del i uppdraget är att verka för goda relationer med vårdnadshavare och medborgare. Som områdeschef behöver du samverka med olika intressenter, så som myndigheter, fackliga företrädare och universitet.

Som områdeschef är du ansvarig och föredragande inför utbildningsnämnden. Vidare ingår det att du bevakar och omsätter förordning och myndighetsbeslut för området förskola. I uppdraget ingår även att ansvara för tillsyn av fristående förskolor i kommunen.

Som områdeschef kommer du att ha förmånen att leda engagerade och kompetenta rektorer och samtligt vara en nyckelperson för verksamhetsområde Utbildning och dess utveckling framöver. 

Kompetens
För att lyckas i uppdraget som områdeschef är du en erfaren ledare med tydligt engagemang för förskolans uppdrag. Du är förtrogen med ledarskapets betydelse och vill fortsätta utveckla detta. Du har akademisk examen inom det pedagogiska området alternativt akademisk examen i kombination med erfarenhet inom verksamhetsområdet.

I rollen som områdeschef agerar du utifrån höga ambitioner och verkar för verksamheter baserat på vetenskaplig grund. Samarbete med utbildningschef, områdeschefer och specialister är viktigt för dig i ditt uppdrag. Du är en resultatinriktad, tydlig och kommunikativ person som arbetar aktivt för skolformens utveckling som helhet för vår vision - alla ska lyckas.

Med hög systemförståelse ser du den politiska beslutsprocessen som en avgörande del i ditt uppdrag. Du har en god förmåga att navigera mellan olika intressenter och är skicklig i att etablera goda och hållbara relationer.

Som områdeschef ger du stort handlingsutrymme till dina medarbetare och arbetar fokuserat med att de ska växa och utvecklas i rollen som chef och ledare för att nå goda resultat.
Du tar en aktiv roll i verksamhetsområde Utbildnings ledningsgrupp, samarbetar med områdeschefer och ser stödfunktioner som en viktig del i arbetet med verksamhetsområde Utbildnings övergripande frågor och utveckling.
Du är en ambassadör för en attraktiv kommun och verksamheter i framkant!

Intresseanmälan


Företag: Svedala Kommun
Adress: 233 80 Svedala

Titel: Områdeschef förskola
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Lisa Mastalir
Seniorkonsult
lisa.mastalir@ngsgroup.se
+46727232724