Är du vår nya förvaltningschef på Barn- och ungdomsförvaltningen?

Halmstad växer! Vill du vara med och göra skillnad för Halmstads cirka 15 000 elevers lärande och utveckling?  Här finns möjligheter för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och som vill bidra med engagemang, utveckling och nytänkande.

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra drygt 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Halmstad ligger i en av landets mest expansiva regioner. Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler. Halmstads kommuns organisation består idag av 18 förvaltningar och bolag.
Kommunen med sina över 9 000 medarbetare utvecklar Halmstad utifrån visionen Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Vår vision blir verklig genom delaktiga och nytänkande medarbetare, tydliga uppdrag och ett engagerat ledarskap.

Uppdraget
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att alla barn och elever i kommunen har tillgång till likvärdig och kvalitativ utbildning och omsorg inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, öppen förskola, kulturskola och kommunal teknikskola. All verksamhet som bedrivs inom nämndens ansvarsområde ska bidra till bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar på uppdrag från barn- och ungdomsnämnden och är kommunens största förvaltning. Nämndens budget omfattade cirka 2,3 miljarder kronor 2021.

Som förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen ingår du i koncernledningen och förvaltningschefsgruppen och förväntas där, tillsammans med dina kollegor ta en aktiv roll i samverkan med kommunens övriga förvaltningar och bolag och därigenom på en övergripande nivå bidra till att utveckla Halmstads kommun som koncern. På uppdrag av nämnden arbetar du med att styra, leda och följa upp förvaltningens verksamheter så att de politiska målen uppnås. Du arbetar för att utveckla skolan i positiv riktning med omvärlden i synfältet och med fokus på framtiden. Ditt uppdrag är att förverkliga Barn- och ungdomsförvaltningens vision att samt vidareutveckla förvaltningens arbete i syfte att nå de långsiktiga och övergripande målen.

Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning har kommit långt i utvecklingen inom kommunens styrmodell. Det ingår i ditt uppdrag att fortsätta utvecklingen inom den tillitsbaserade styrningen där dialog och delaktighet är viktiga faktorer.
Förvaltningschefen för Barn- och ungdomsförvaltningen är anställd av kommunstyrelsen och har kommundirektören som chef.

Din kompetens och erfarenhet
Du har en akademisk examen inom av arbetsgivaren bedömt relevant område för uppdraget. Vidare har du mångårig erfarenhet av ett gott vidimerat ledarskap/chefskap på en strategisk ledningsnivå i större organisation.

Du har förmåga att verkställa mål och visioner. Vidare har du erfarenhet av att leda framgångsrikt och strategiskt kvalitets och utvecklingsarbete. 

Du har god förståelse för ekonomi och har erfarenhet av övergripande styrning och uppföljning utifrån ett större ekonomiskt ansvar.
Under flera år har du varit chef över chefer och har erfarenhet av att leda ledningsgrupp. Du är intresserad av och har förståelse för frågor kring digital delaktighet och digitalisering av processer.

Du är en god strateg och har ett stort engagemang inom lärandet och utbildning samt förmåga att se dessa frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Du har ambitioner att utveckla förskola/skola.

Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och kunskap om rollerna politik och förvaltning. Vidare har du erfarenhet av publik verksamhet med medialt intresse och erfarenhet från skolans verksamhet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med tillitsbaserad styrning och av att leda krissituationer och krisarbete.

Som ledare
Du har god förmåga att engagera och skapar delaktighet. Vidare ser du samband, så som mellan kvalitet och god personalpolitik. Du är tillitsfull och har lätt för att tillämpa tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för människor att växa och vilja ta ansvar. Som ledare är du entusiasmerande och positiv. Du är trygg och lyhörd för organisationens och medarbetarnas utvecklingsbehov. Du har ett gott omdöme och är ett föredöme i ditt ledarskap genom att visa prov på gott omdöme, ansvarstagande, tillit till andra och personlig omtanke.

Du ser helheter och gemensamma utmaningar, är prestigelös, lyhörd och pragmatisk. Du är en god lagspelare som verkar för helheten i kommunkoncernen och ser den egna verksamheten som en del i ett större sammanhang. Du har förmågan att kunna ta beslut efter väl valda överväganden och ser konsekvenser av olika handlingsalternativ.

Vidare har du förmåga att omvandla övergripande komplexa uppdrag och målformuleringar till konkret utvecklingsarbete och resultat, både på kort och lång sikt. Du har mod att fatta beslut och kan prioritera för att skapa en hållbar organisation och hållbara uppdrag.

Du är samhällsintresserad och utvecklingsorienterad som med en empatisk förmåga, stark drivkraft och mod utvecklar verksamheten i relation till uppdraget och utifrån invånarens fokus. Du står för skolans värdegrund med grundläggande demokratiska värderingar och verkar för att främja en aktning för varje människas egenvärde och respekt.

Som ledare skapar du goda relationer och samverkan med medarbetare, kollegor, fackliga företrädare, näringsliv, politiker, myndigheter och kommuninvånare. Du leder genom god kommunikation och har förmåga att skapa riktning på ett pedagogiskt sätt. Du skapar och vidmakthåller kontakter och samarbeten såväl extern som internt genom en bra dialog, öppenhet och tydlighet.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är måndagen den 21 augusti 2022. I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Source Executive. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Maria Lahne, 070 777 34 23 eller maria.lahne@source-executive.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt annonseringskanaler och undanber oss försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Halmstads Kommun
Adress: Ej angiven

Titel: Förvaltningschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Maria Lahne
Seniorkonsult
maria.lahne@source-executive.se
+46707773423