Avdelningschef plan och bygg – stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden – allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss! Mer information om Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen hittar du på uppsala.se

Vi söker dig som vill vara med och driva Uppsala kommuns samhällsbyggande och leda hållbar stads- och landsbygdsutveckling inom plan- och byggverksamhet.  Våra fokusområden är Jobb och företagande, Trygghet, Likvärdig skola och Fossilfritt 2030.

Inom stadsbyggnadsförvaltningen har en mängd kompetenser samlats för samhällsbyggandet och stadsutvecklingen i Uppsala. Förvaltningen består av cirka 600 medarbetare som arbetar i gränsöverskridande processer. Vi arbetar digitalt och aktivitetsbaserat och har vår arbetsplats i kommunens nya stadshus med bästa pendlarläge precis intill resecentrum i Uppsala.

Avdelning plan och bygg består av cirka 140 medarbetare som arbetar med fysisk samhällsplanering och arkitektur för en hållbar stad och landsbygd. Avdelningen består av detaljplanering, bygglov, tillsyn, energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning, geodata samt administration.

Målet är ett attraktivt och välfungerande Uppsala där invånarna trivs och där företag och nya Uppsalabor vill etablera sig. Arbetet omfattar samhällsplanering, från långsiktiga program till mer genomförandeinriktade detaljplaner samt myndighetsutövning inom bygglov, bostadsanpassning och geodata.

Läs gärna mer om allt spännande som händer inom samhällsbyggandet i Uppsala kommun här 

Ditt uppdrag som avdelningschef plan och bygg

Som avdelningschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Som medlem i förvaltningsledningen bidrar du aktivt i arbetet med att lyfta fram hela förvaltningens kompetens i den samlade beredning som utgör grunden för våra leveranser.

Vi ser att du i ditt arbete har en helhetssyn och att arbetet genomsyras av ambitionen att hitta lösningar som ser till hela kommunen. Arbetsuppgifterna har stor bredd och innefattar att bereda och kvalitetssäkra underlag för politiska beslut, leda verksamheten i utveckling för att skapa mesta möjliga nytta samt att leda och följa upp verksamheten mot uppställda mål, tidplaner och budget. Du stödjer de chefer du leder i verksamhets- och medarbetarfrågor och finner en utmaning i att utveckla arbetssätt för att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Verksamheten har många näringslivs- och medborgakontakter och medverkar i stor utsträckning till samhällsutvecklingen i Uppsala kommun, utifrån det politiska uppdraget. Service, bemötande och effektivitet är centralt i vårt genomförande av uppdraget. Det är därför viktigt att du som avdelningschef tar ett stort ansvar för att verksamheten skapar värden för näringsliv och kommuninvånare. Som ledare för plan- och byggverksamheten är du med och formar Uppsalas utveckling på ett sätt som innebär att kommunkoncernens agerande alltid utgår från invånarnas och näringslivets behov.

Din bakgrund

Vi söker en engagerad och tydlig ledare med förmåga att fånga politikens önskan och omsätta till leveranser.  Du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av att leda en större organisation inom samhällsbyggnadsområdet. Du har erfarenhet av att leda genom underställda chefer och är van att arbeta med strategiska frågor kring styrning, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhet. Erfarenhet av samhällsbyggnadsprocessen, särskilt plan- och byggfrågor, samt att ha arbetat i/med en politiskt styrd organisation är en förutsättning för tjänsten. Dessutom värdesätter vi kunskaper och erfarenheter av ekonomistyrning.

Som avdelningschef säkrar du hantering på helhet och tar ansvar för samlad beredning vilket kräver strategiskt förmåga. Du driver utveckling och tar initiativ till att lösa samhällsutmaningar. Att arbeta behovs- och syftesdrivet och driva utveckling för de vi finns till för, är naturligt för dig.

Att ha en kommunikativ förmåga och främja samarbetskultur är viktigt för att lyckas i rollen som avdelningschef samt att kunna anpassa ditt ledarskap för att få organisationen att lyckas. Du har förmåga att leda, medskapa och ansvara för fungerande styrsystem. Vi ser även att du har förmåga att involvera och ta tillvara nytänkande som främjar innovationer. Som en del av förvaltningsledningen bidrar du med din förmåga att se frågor ur olika perspektiv. 

Upplysningar

I Uppsala kommun värnar vi om varandras hälsa och arbetsmiljö. Vi förväntar oss därför att du är vaccinerad mot Covid-19.
Uppsala kommun gör kontinuerligt säkerhetsprövningar och denna tjänst kan komma att säkerhetsklassas.
I denna rekrytering samarbetar vi med Source Executive Recruitment. Vill du visa intresse för tjänsten eller ställa frågor, kontakta Hanna Looström, 0709–374016, hanna.loostrom@source-executive.se eller Jacob Arendt, 070-813 91 57, jacob.arendt@source-executive.se


Fackliga företrädare:
Sveriges Ingenjörer/SACO Sampo Hinnemo, 018-727 40 58
Sveriges Arkitekter, Britta Bugge, 018-727 46 08
Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44

I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
 

Intresseanmälan


Företag: Uppsala Kommun
Adress: 75375 Uppsala

Titel: Avdelningschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Hanna Looström
Seniorkonsult
hanna.loostrom@source-executive.se
+46709374016
Jacob Arendt
Researcher
jacob.arendt@source-executive.se
+46708139157