Besöks- och näringslivschef

Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg präglar samhällsutvecklingen. Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och ca 1100 är anställda i kommunen. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av 10 bebodda öar. Vi uppskattar dig som vågar anta utmaningen att testa något nytt!
UPPDRAGET
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som plats att leva och bo på.

Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.

Näringslivsutveckling är en viktig pusselbit i Öckerö kommuns utveckling och bidrar till sysselsättning och ett levande samhälle. Tillsammans med andra strategiskt viktiga delar i kommunens utveckling, där bostadsbyggande är en del, skapas förutsättningar för en hållbar tillväxt. Som besöks- och näringslivschef kommer du att spela en viktig roll i kommunens strategiska utveckling.

Kommunens näringslivsstrategiska program har ett övergripande mål om ökad sysselsättning där bland annat marin och maritim näring samt besöksnäringen ses som tillväxtområden. De politiska målen för mandatperioden sätter tillsammans med det näringslivsstrategiska programmet riktningen för näringslivsarbetet.

En viktig del i uppdraget handlar om god samverkan med näringslivet, internt samarbete i kommunen samt samverkan med externa aktörer såsom akademin och regionala aktörer. Det finns idag ett nära samarbete mellan kommun och näringslivet genom besöks- och näringslivsrådet. Där är kommunens företagsförening Öckerö företag representerade. Externt samarbete sker bland annat med Business Region Göteborg och Göteborg & Co.

Besök- och näringslivsenhetens grunduppdrag är att stödja samt utveckla näringsliv och besöksnäring och på det sättet nå en positiv näringslivsutveckling. Enheten ingår i kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningens övergripande uppdrag är att leda och samordna kommunens strategiska planering utifrån ett helhetsperspektiv samt leda, utveckla och stödja kommungemensamma processer. 

Du är enhetschef för besök- och näringslivsenheten, som förutom chef består av en ytterligare medarbetare.
Som besöks- och näringslivschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Som besöks- och näringslivschef behöver du ha förmågan att fånga och leda frågor på ett strategiskt plan.
  • Du leder verksamheten utifrån den politiskt satta riktningen och utvecklar verksamheten för framtiden.
  • För att nå ett gott resultat behövs ett gott samarbete mellan olika aktörer. En viktig förmåga handlar om att fånga upp behov i omvärlden, kunna kommunicera den strategiska riktningen och tillsammans med andra aktörer omsätta den strategiska riktningen i aktiviteter.
  • I rollen ingår nära kontakt med kommunens politiker samt det lokala näringslivet och regionala företrädare.
  • I Öckerö kommun har du förutom ansvaret för enheten och dess uppdrag också en roll i att bidra till hela kommunens utveckling. Genom processarbetet och målarbetet leder och inspirerar du andra delar i kommunens organisation. Helhet och vi-känsla är nyckelord för oss.
  • Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt. Vi gör det för att arbeta effektivt men också för att skapa en enkel vardag för våra invånare och företagare och för att göra Öckerö kommun till ett attraktivt besöksmål. I ditt ledarskap bidrar du till en modig och innovativ organisation som vågar att testa nytt.
Vi söker dig med erfarenhet av politiskt styrda organisationer och näringslivsutveckling. Erfarenheter från näringslivet ses som positivt.

Som ledare är du tydlig och transparent och skapar engagemang, motivation och delaktighet både direkt och genom andra. Genom god kommunikativ förmåga skapar och underhåller du goda relationer och verkar för dialog och gott samarbetsklimat. Du är prestigelös, öppen och trygg med integritet. Du har relevant högskoleexamen, förmåga till helhetssyn samt god analytisk förmåga.

VI ERBJUDER
Öckerö kommun är arbetsplatsen för dig som vill bidra till ett hållbart samhälle och en enklare vardag för våra invånare, företagare och besökare. Vi söker dig som är engagerad och vill vara delaktig i att ständigt förbättra och utveckla vår kommun. Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete är våra ledord.

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 9 oktober 2023.
Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se.
Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag, 0704-14 00 10, karin.rudhag@source-executive.se eller Cecilia Palmgren, 076-949 5103, cecilia.palmgren@source-executive.se  

Varmt välkommen med din ansökan!

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Öckerö kommun
Adress: Sockenvägen 13
475 80 Öckerö

Titel: Besöks- och näringslivschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Cecilia Palmgren
Konsult
cecilia.palmgren@source-executive.se
+46769495103