Biträdande Rektor Rosenhill, Huddinge

Rosenhill är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, som organisatoriskt sett tillhör Vistaskolan men är en egen enhet. Vi är specialiserade på att möta barn och elever i behov av särskilt stöd, och har elever placerade från hela Huddinge Kommun. Vi arbetar utifrån grundskolans läroplan och kursplaner, samt följer Huddinge Kommuns timplan. Rosenhill SU undervisar inom ramen för grundskolans läroplan. På Rosenhills SU finns även en fritidsverksamhet.
Rosenhill SU samt kompetenscentrum söker en biträdande rektor med förmågan att kunna motivera, inspirera och entusiasmera till att följa den utstakade vägen framåt.

Vi söker en ledare som skapar förutsättningar för medarbetarna att kunna växa och känna såväl stabilitet som trygghet under ett tydligt och prestigelöst ledarskap. I dagsläget består personalgruppen av 30 medarbetare. Som biträdande rektor på Rosenhill har du personalansvar för samtliga.
Rosenhill SU undervisar inom ramen för grundskolans läroplan. På Rosenhills SU finns även en fritidsverksamhet.

Du behöver goda kunskaper om samt erfarenhet av språkstörning, autism, ADHD samt andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de strategier som barn och unga med diagnoser inom spektrat ofta utvecklar. Likaså kräver uppdraget att du besitter kunskap och erfarenhet av hur skolan kan arbeta för att ersätta dessa strategier med verktyg, som gör att eleverna lättare kan verka och utvecklas i såväl skolan som i samhället. Du förväntas bland annat att hela tiden skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Fokus är uppföljning av arbetet utifrån enhetens uppdrag att ge varje elev verktyg, och självkänsla för att kunna växa och utvecklas till trygga individer med målet att kunna återgå till sin hemskola.

Du är väl införstådd med att vägen till framgång är genom dina medarbetare och arbetar därför aktivt för att skapa en arbetsplats där alla trivs, utvecklas och känner sig inkluderade. En mycket viktig del i uppdraget blir därför att vara närvarande i verksamheten för att följa upp det kollegiala lärandet i praktiken. Du är en trygg och självgående ledare som med tydlighet, värme och uthållighet kan vara med och leda enheten vidare i en spännande utvecklingsresa.
Idag tillhör Rosenhill Vistaskolan, vilket innebär att du ingår i Vistaskolans ledningsgrupp. Det finns ett förslag på att efter årsskiftet flytta Rosenhills organisatoriska tillhörighet till Lindskolan, och då skulle du istället ingå i Lindskolans ledningsgrupp. Beslutet är dock ej fattat ännu.

Din profil:
 • Du har god organisatorisk förmåga
 • Du har förmåga och mod att se möjligheter och du levererar resultat.
 • Du har ett genuint intresse och en nyfikenhet för den pedagogiska utvecklingen.
 • Du har ett salutogent förhållningssätt och tror på alla elevers rätt till likvärdigt lärande, oavsett förutsättningar.
 • Du tror att kvalitet i undervisningen är grunden till att ge alla elever goda förutsättningar för lärande.
 • Du tänker att elevhälsan är allas uppdrag, och att den bör genomsyra hela verksamheten.
 • Du är van vid att möta medarbetare, elever och vårdnadshavare med intresse och prestigelöshet
Krav:
 • Lärarexamen inriktning grundskola och/eller fritidshem.
 • Du har erfarenhet som biträdande rektor, och/eller har erfarenhet av arbete som förstelärare och/eller arbetslagsledare.
 • Du har erfarenhet av språkstörning, autism, ADHD samt andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. och är van vid att arbeta med elever med diagnoser inom området.
 • Du har erfarenhet och kompetens inom både grundskola och fritidshem.
 • Du har kunskaper/erfarenhet av likabehandlingsarbetet.
 • Du har god digital vana, och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Meriterande:
 • Du har erfarenhet av att arbeta i, och leda SU-grupp
 • Kunnig inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Erfarenhet av att ha utvecklat och drivit arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Din ansökan registrerar du som en intresseanmälan via www.source-executive.se senast den 11 december 2022. Har du frågor kring tjänsten, ring eller skriv till Caroline Kock på SOURCE, 0705–110390, caroline.kock@source-executive.se


 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Huddinge kommun
Adress: Midsommarvägen 6A
14121 Huddinge

Titel: Biträdande rektor
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Caroline Kock
Seniorkonsult
caroline.kock@source-executive.se
+46705110390