DO söker chef till myndighetens stab

Diarienummer 2023/4892

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren chef med goda ledaregenskaper för uppdraget att leda och utveckla myndighetens stab. I din roll som stabschef har du ett stort intresse för ledarskap och de samhällsfrågor som faller under Diskrimineringsombudsmannens uppdrag. Som chef för staben ingår du i myndighetens ledningsgrupp och ska bidra till DO:s strategiska utveckling. I rollen ingår att vara ställföreträdande ombudsman.

Enheten

Stabens uppdrag är att bistå ombudsmannen i strategiska och löpande frågor. I enhetens uppdrag ingår att samordna myndighetsövergripande frågor såsom myndighetens styr- och ledningsprocesser, rapportering till regeringen och löpande kontakter med Regeringskansliet. Vidare ansvarar staben även för samordning och utveckling av myndighetens internationella verksamhet. I staben är också en diskrimineringsrättslig expertfunktion placerad. Staben ansvarar även för samordning av ledningsgruppens arbete.

Staben består av 3 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

Som enhetschef på staben har du ansvar för att leda och utveckla verksamheten samt företräda staben. I din roll som enhetschef rapporterar du direkt till diskrimineringsombudsmannen. En central del i rollen är att bistå ombudsmannen med råd och stöd såväl strategiskt som operativt   samt i utvecklingen av myndighetsövergripande arbetsprocesser I rollen ingår bland annat att ha löpande kontakter med Regeringskansliet, bistå ombudsmannen i att samordna ledningsgruppens arbete. Vidare ansvarar du för arbetet med samordning av myndighetens internationella arbete och remisshantering. I arbetet ingår också att planera och samordna innehållet i myndighetens interna informationsmöten (DO-möten).

Bredden och komplexiteten i DO:s uppdrag kräver ett ledarskap som präglas av nyfikenhet, prestigelöshet, mycket god samarbets- och administrativ förmåga och ett helhetsperspektiv. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och ska i din roll bidra till genomförandet av DO:s uppdrag och strategiska utvecklings- och förändringsarbete.

I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina arbetsuppgifter och bidra till DO:s uppdrag. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och samarbete inom både enheten och myndigheten. Som enhetschef har du personalansvar samt ett övergripande verksamhets- och budgetansvar för enheten.

Kravprofil

Vi söker dig med
 
 • akademisk examen från juristlinjen/juristprogrammet eller inom det samhällsvetenskapliga området med inriktning mot statsvetenskap eller motsvarande utbildning som DO bedömer som likvärdig.
 • flerårig relevant och aktuell erfarenhet av att som chef leda och utveckla verksamhet inom en organisation
 • mycket god erfarenhet av att snabbt kunna sätta dig in i nya sakområden och tillämpa ny kunskap utifrån en organisations uppdrag
 • mycket god erfarenhet och kunskap av att driva förändringsarbete i komplexa frågor
 • mycket goda ledaregenskaper
 • goda kunskaper om och relevanta erfarenheter från statsförvaltningen
 • relevant erfarenhet av Regeringskansliets arbetsprocesser
 • relevant erfarenhet av EU- och internationellt arbete
 • relevant erfarenhet av ledningsgruppsarbete
 • mycket goda kommunikativa egenskaper
 • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
   
Du ska även ha mycket god förmåga att
 
 • arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten och myndighetens uppdrag som helhet och vara lyhörd för verksamhetens behov
 • analysera och bedöma komplex information och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behovskapa förtroende samt vara trygg och prestigelös
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • skapa struktur samt samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden
 • dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
 • förankra och skapa delaktighet i frågor som rör verksamhetens uppdrag
 • leda, entusiasmera, motivera och utveckla medarbetarna
 • vara tydlig i din kommunikation och återkoppling
 • möta människor med respekt och ha hög grad av integritet.
   
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

I denna rekrytering samarbetar DO med Source Executive Recruitment som löpande kan komma att hålla inledande samtal med sökande. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsulten Caroline Kock via telefon 070- 511 03 90 eller e-post caroline.kock@source-executive.se alternativt Wilhelm Kroge via telefon 073 - 155 00 18 eller epost wilhelm.kroge@source-executive.se

Fackliga företrädare är för Saco Ulrika Bertilsson och för ST Ann Frisell Ellburg. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till Source Executive Recruitment som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 12 oktober 2023 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer DO 2023/4892. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning. Om du blir kallad till intervju kommer vi att begära in vidimerade examensbevis.

Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Diskrimineringsombudsmannen
Adress: Råsundavägen 18
169 04 SOLNA

Titel: Stabschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Caroline Kock
Seniorkonsult
caroline.kock@source-executive.se
+46705110390
Wilhelm Kroge
Researcher
wilhelm.kroge@source-executive.se
+460731550018