Enhetschef Utbildningsenheten Kriminalvården

Om arbetsplatsen

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. 

Vill du veta mer? Läs mer om vårt uppdrag och verksamhet på https://www.kriminalvarden.se

Brinner du för att arbeta i en myndighet med samhällsviktigt uppdrag, där de anställdas kompetens och engagemang avgör myndighetens framgång? Där din uppgift är att stödja förutsättningarna för myndighetens långsiktiga kompetensutveckling inom alla yrkeskategorier? Är du en erfaren och utvecklingsinriktad chef och ledare som vill göra skillnad i en starkt växande myndighet?

HR-avdelningen är en nationell avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor med främsta uppgift att medverka till att Kriminalvården har goda förutsättningar att vidareutveckla sin förmåga att nå sina mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsplats, utbildningsanordnare och samarbetspart, som gör skillnad i samhället. Våra HR-medarbetare arbetar med mål och resultat i fokus och med människor och verksamhet i centrum. HR-avdelningen består av fem enheter och 295 anställda fördelat på enheterna för rekrytering, utbildning, planering och arbetsgivarutveckling, verksamhetsnära HR-stöd samt ledar- och medarbetarskap. Vi söker nu en enhetschef till Utbildningsenheten.

Arbetsuppgifter
Enhetens huvudsakliga uppgift är att analysera, planera, vidareutveckla, implementera och följa upp myndighetens långsiktiga utbildningsverksamhet och kompetensutveckling för de flesta yrkeskategorier inom myndigheten. Arbetet sker i nära samarbete med verksamheten och de myndighetsgemensamma personalutbildningarna genomförs, följs upp och kvalitetssäkras av enheten.
Enheten ansvarar för myndighetens utbildningsförsörjning utifrån såväl Kriminalvårdens mål och strategival som omvärldens förändringar. I ansvaret ingår pedagogiskt ansvar för medarbetarnas lärande och utbildning. Enheten har också i uppgift att svara för utvecklingsarbete avseende alternativa metoder för pedagogik samt produktion, distansutbildning och e-lärande.
Som enhetschef rapporterar du till HR-Direktören och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du ansvarar för att leda arbetet vid enheten. Till din hjälp har du för närvarande sju sektionschefer med totalt cirka 138 medarbetare placerade vid huvudkontret samt våra sex regioner. Du har verksamhets-, personal-, och ekonomiskt ansvar för enheten.
Ditt övergripande mål blir att säkerställa att enheten liksom HR-avdelningen ger ett effektivt och kvalitativt verksamhetsstöd i syfte att stärka Kriminalvårdens långsiktiga kompetensförsörjning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som motiveras av att genom andra chefer och i nära samarbete med kollegor och verksamhetsföreträdare, utveckla utbildningsverksamheten, i syfte att utveckla kompetensen i en myndighet som växer. Du brinner för att skapa goda förutsättningar för dina chefer och medarbetare och att leda utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av att leda komplext förändringsarbete och vet att det ställer höga krav på dina personliga mognad och integritet.
Du är en mycket erfaren chef och förändringsledare med god förmåga att skapa struktur, sammanhang och helhetssyn. Du tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och är som person stabil och prestigelös. Du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och gemensamt ansvarstagande, och för att tillvarata chefers och medarbetares engagemang och kompetenser. Du har hög förmåga att samverka med andra, inom och utom myndigheten, i syfte att effektivt nå gemensamma mål.
Du har en akademisk examen med pedagogisk inriktning. Du har genomgått högre chefsutbildning. Du har flerårig erfarenhet av att vara chef över chefer, meriterande är erfarenhet att leda på distans. Du har mångårig egen erfarenhet av pedagogiskt arbete. Chefserfarenhet från en komplex organisation i offentlig verksamhet är mycket meriterande. Utbildning i förändringsledning och coaching är meriterande.
Som chef inom Kriminalvården har du självklart ett stort samhällsengagemang och delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, mångfald, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering på någon av våra huvudorter Norrköping, Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö eller Härnösand.

Ansökan
Ansök senast: 2022-05-12
Referensnummer: C85113
Ansök här


Lön
Individuell lönesättning.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1
Förtroendearbetstid.

Kontakt
Fackliga företrädare
Olof Carlstein
SEKO
077-22 80 800
Nilla Mölk
OFR-S/ST
077-22 80 800
Tina Olsson Sirén
Saco-s

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Kriminalvården
Adress: Slottsgatan 78
Kriminalvårdsstyrelsen
60222 Norrköping

Titel: Enhetschef Utbildningsenheten
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Caroline Kock

caroline.kock@source-executive.se
+46705110390