Förvaltningsdirektör förskola Göteborgs stad

UPPDRAGET
Göteborg är en framtidsinriktad kunskapsstad. Vi uppmuntrar lust och kreativitet, och ger människor möjlighet till utveckling. Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Förvaltningen bildades 1 juli 2018 och är idag Sveriges största förskoleförvaltning.  I verksamheten finns cirka 25 000 barn i Göteborgs drygt 380 kommunala förskolor och 5000 barn i fristående verksamheter. Förvaltningen har cirka 7000 medarbetare och 200 chefer, varav drygt 170 är rektorer.

Förvaltningsledningen genomgick en omorganisation som blev klar 1 augusti 2021. Syftet var att anpassa utbildningsområdena efter Göteborg Stads geografiska organisering, samt stärka stödet till våra rektorer. Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av fem avdelningschefer och fyra utbildningschefer. I varje utbildningsområde finns biträdande utbildningschefer som arbetar nära våra rektorer. Inom förvaltningen pågår det ett utvecklingsarbete med fokus på 3 övergripande förstärkningsområden och det finns redan många goda exempel inom staden. Uppdraget som ny förvaltningsdirektör för förskola innebär att leda arbetet vidare samt identifiera vad som kan göras ännu bättre utifrån;

1.    Ökad kvalitet i undervisningen för barns lärande och utveckling
2.    Tydligare ansvar, styrning och ledning för barns lärande och utveckling
3.    Ökad likvärdighet mellan förskolor för att alla barn ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för barns olika förutsättningar.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har chefserfarenhet av att ha lett andra chefer i komplex organisation. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och förstår och kan hantera samspelet mellan politik och profession. Du har också erfarenhet från att framgångsrikt utveckla en organisationskultur som bygger på tillit och transparens, som leder till en trygg och god arbetsmiljö.

Vi ser också att du har förmåga att se helheten i förvaltningens uppdrag och kan samverka och samarbeta med många intressenter. Förmåga att se och ta beslut som alltid ser till barnens bästa i verksamheten är avgörande i rollen. Du har ett förtroendefullt sätt att kommunicera med interna och externa aktörer inte minst i kontakter med media. Som förvaltningsdirektör förväntas du ha mycket goda ledaregenskaper med förmåga att delegera och leda genom andra. Genom tydlig styrning och ledning skapar du organisatoriska förutsättningar för att säkra verksamhetens mål och leveranser. Du uppfattas som tydlig, saklig, modig och beslutsför. Du har med dig ett perspektiv på strategisk kommunikation mot våra målgrupper och det är en tydlig del i förvaltningsledningen. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har relevant akademisk examen samt har genomgått någon form av ledarskapsutbildning/utveckling. Du har förmåga att hantera komplexa frågor och har en god analytisk förmåga.

Viktiga egenskaper för en direktör är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Som medarbetare i Göteborgs stad vet vi vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt!

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 6 september. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson 070-508  0328, sofia.rasmusson@source-executive.se eller My Boman, my.boman@source-executive.se, 073-155 00 18
 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Ekelundsgatan 1
402 82 Göteborg

Titel: Förvaltningsdirektör förskola
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Sofia Rasmusson
Seniorkonsult
sofia.rasmusson@source-executive.se
+46705080328
My Boman
Konsult
my.boman@source-executive.se