Framtiden Byggutveckling söker VD

Om arbetsplatsen

Sedan 2016 arbetar Framtiden Byggutveckling med att initiera, utveckla och producera bostäder i hela Göteborg utifrån det allmännyttiga uppdraget. Allt för att fler göteborgare ska få tillgång till hyresrätter med rimlig hyra. Framtiden Byggutveckling initierar samtliga boende- och upplåtelseformer och utvecklar och producerar Framtidenkoncernens hyresrätter. Bolaget har ökat byggtakten kraftigt och under 2021 låg omsättningen på ca 1,1 miljarder kronor och 1080 färdigställda hyresrätter. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. I bolaget arbetar ca 40 personer organiserade i tre avdelningar; projekt, utveckling och affärsstöd. Här utvecklas idéer från tidigt skede vidare till detaljplan och produktion för att bli färdigställda bostäder till göteborgarna.

Framtiden Byggutveckling ingår i Framtidenkoncernen som är Göteborgs allmännytta och Sveriges största bostadskoncern. Koncernen ägs av Göteborgs stad genom Göteborgs Stadshus AB. Koncernen äger och förvaltar 75 000 lägenheter vilket innebär att vara fjärde göteborgare bor hos oss. Koncernen har en stark ekonomisk ställning med ett fastighetsvärde på 125 miljarder.

Arbetsuppgifter

Framtiden Byggutveckling har det utmanade och viktiga uppdraget att skapa nya bostäder med rimlig hyra och social och ekologisk hållbarhet. Som VD för Framtiden Byggutveckling ansvarar du för att bolaget uppnår målen avseende vad gäller antal färdigställda bostäder, att vi sänker produktionskostnaderna med 30 %, att vi arbetar med både social och ekologisk hållbarhet och halverar klimatpåverkan fram till 2025.

Du leder arbetet utifrån affärsmässiga principer och med hjälp av din ledningsgrupp skapar du förutsättningar till effektiva arbetssätt och säkerställer kompetensförsörjningen för att behålla ett högt leveranstempo med fokus på målen. En framgångsfaktor i arbetet är att utveckla ett nära och förtroget samarbete med moderbolaget Förvaltnings AB Framtiden och systerbolagen samt andra aktörer inom såväl Göteborgs Stad som externt.

Framtiden Byggutvecklings styrelse består av tjänstepersoner från koncernens övriga bolag och ordförande är moderbolagets VD tillika koncern-VD. Styrelsen för Framtiden Byggutveckling godkänns av Göteborgs stads kommunfullmäktige. En viktig del i rollen som VD för Framtiden Byggutveckling är att ingå i koncernledningen tillsammans med övriga dotterbolagens VD:ar. Koncernledningen fattar gemensamt beslut i frågor som faller inom ramen för respektive VD:s mandat.

Kvalifikationer

Förväntningarna

Vi söker dig som har erfarenhet som VD eller annan strategisk chefsposition inom bygg- och fastighetsbranschen med motsvarande ansvar och befogenheter. Du har relevant akademisk examen troligtvis med bygg- och fastighetsinriktning såsom civilingenjör alternativt motsvarande byggteknisk erfarenhet.

Du har flerårig erfarenhet av att leda chefer och medarbetare samt att leda ledningsgrupper och kan också visa dokumenterat goda resultat från tidigare motsvarande roll.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i ekonomi och förståelse för ekonomins betydelse i verksamheten. Du har erfarenhet från bostadsutveckling och bostadsproduktion inklusive exploateringsfasen.
 Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor samt god förståelse för hur politiskt styrda organisationer fungerar och/eller om du tidigare har arbetat med stadsutvecklingsfrågor.

Vi värderar din förmåga att skapa och utveckla goda relationer med dina medarbetare, samarbetspartners inom och utanför koncernen. Du visar stort engagemang och är en trygg beslutsfattare, som uthålligt driver organisationen framåt med en god kommunikativ förmåga. För att bolaget ska kunna leverera mot uppsatta mål är det viktigt att du leder genom andra och använder och utvecklar den kompetensen som finns i bolaget.
Eftersom vi verkar i en komplex omgivning behöver du vara flexibel och ha en god analytisk förmåga. Att leda utifrån ett helhetsperspektiv krävs också för att kunna leverera mot högt uppställda mål på både kort och lång sikt. Som ledare är det viktigt att du delar vårt engagemang för samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor. Du känner dig bekväm med Göteborg Stads värdegrund byggd på öppenhet, etik och moral samt mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Möjligheterna

Som ny VD för Framtiden Byggutveckling får du en möjlighet att driva bolagets utvecklingsresa vidare tillsammans med chefer och medarbetare. Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag i en komplex omgivning med möjligheten att bidra till ett bättre Göteborg. Byggandet av nya bostäder är en viktig del i arbetet med att utjämna skillnaden mellan stadens olika områden. Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030 lyfter just fram nyproduktion som en viktig faktor för att lyckas med målet att inget område i Göteborg ska finnas på polisens lista över särskilt utsatta. Till din hjälp har du hög kompetens och ett starkt engagemang, en stor vilja och passion för samhällsutveckling och hållbarhet som vi alla delar i bolaget.

Välkommen med din ansökan!

Övrig information

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 20 maj 2022. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704–140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback 0708–110364, bianca.gideback@source-executive.se

Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.

Anställningsvillkor

Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Anders Personsgatan 8
402 22 Göteborg

Titel: VD
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Bianca Gideback
Konsult
bianca.gideback@source-executive.se
+460708110364

Bild