Sektionschef som vill leda i förändring

Kronofogden är mitt inne i ett målinriktat utvecklings- och förändringsarbete. Varje dag möter vi personer i svåra situationer. De får nya behov i takt med att samhället utvecklas och därför behöver också Kronofogden förändras. Som sektionschef på Kronofogden får du en avgörande roll i denna utvecklingsresa. Vi söker dig som vill åstadkomma förändringar som påverkar både medarbetare, kunder och vårt samhälle.
Den aktuella sektionschefsbefattningen är inom betalningsföreläggandeenheten med placering i Uddevalla. Betalningsföreläggande (eller summarisk process) är en förenklad tvisteprocess. Den som har en obetald fordran (ett krav) kan ansöka om att få kravet fastställt. Vi handlägger ansökningar om betalningsföreläggande, handräckning samt betalningsfastställelse i pant. Vi hanterar ca 1,3 miljoner mål varje år, vilket innebär att det är snabb process där rättssäkerheten och kvaliteten alltid är viktig.

Som sektionschef på Kronofogden har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ansvarar för att verksamhetsmål och budgetmål nås inom ditt område, och som medlem i enhetens ledningsgrupp tar du ansvar för helheten. Du samarbetar inom och utanför myndigheten för att nå resultat och skapa värde för våra kunder. I rollen som sektionschef kommer du att leda ca 25 medarbetare.

Vi söker dig som har

• en akademisk utbildning från högskola eller universitet inom ekonomi- juridik eller samhällsvetenskap. Med akademisk utbildning avses i detta sammanhang minst 180 högskolepoäng alternativt 120 poäng enligt tidigare system
• några års aktuell och relevant chefserfarenhet där produktionsstyrning med planering och individuell uppföljning av medarbetares prestationer varit tydliga inslag.

Du har personliga egenskaper som innebär att du

• kan utveckla genom ständiga förbättringar och leda i förändring
• har ett helhetsperspektiv där du analyserar och förstår hur olika delar av verksamheten påverkar varandra
• fattar beslut och tar ansvar för resultat och kvalitet
• har en god kommunikativ förmåga och kan skapa delaktighet och engagemang
• skapar effektiva medarbetargrupper och visar tillit till dina medarbetares förmåga att nå mål
• har förmåga att samarbeta och främja en god arbetsmiljö
• visar mognad och mod.

Information om tjänsten

Vid tillsvidareanställningar tillämpar vi provanställning på sex månader. Du blir anställd som handläggare, och får ett chefsförordnande på fyra år. Resor i jobbet kan förekomma. Det är viktigt för oss på Kronofogden att de vi anställer har de personliga egenskaper som vi efterfrågar. Därför använder vi oss av kompetensbaserade intervjuer och det förekommer tester vid rekryteringar.

Ett jobb som räknas- för andra och för dig!

På Kronofogden jobbar vi nära människor i utsatta situationer. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Det kräver kunskap och handlingskraft. Omtanke och mod. Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. Så när du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas – både för andra och för dig.

Intresseanmälan

I denna rekrytering samarbetar Kronofogden med SOURCE. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulter Monica Landmark, mobil 0731-550014, monica.landmark@source-executive.se eller Bianca Gideback, 070-811 0364, bianca.gideback@source-executive.se.

Intresseanmälan


Företag: Kronofogdemyndigheten
Adress: Uddevalla

Titel: Sektionschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Bianca Gideback
Konsult
bianca.gideback@source-executive.se
+460708110364
+460708110364
Monica Landmark
Konsult
monica.landmark@source-executive.se