Stabschef till Riksbanken

VI ERBJUDER DIG
Vi erbjuder ett spännande arbete i en händelserik och föränderlig miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus, samtidigt som du får tillgång till ett unikt nätverk med internationella experter. Du rapporterar till direktionen, det vill säga riksbankschefen och de vice riksbankscheferna, och har samtidigt nära samarbeten med övriga avdelningschefer.

DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Stabschefen ansvarar för samordningen mellan avdelningarna på Riksbanken och för den löpande uppföljningen av Riksbankens verksamhet. Stabschefen ska löpande hålla riksbankschefen underrättad om verksamheten i banken och lämna det underlag riksbankschefen behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Vidare ska stabschefen lägga fram förslag till direktionen om långsiktig inriktning, strategi och strategiska mål för Riksbankens verksamhet och besluta vilka kommittéer som ska inrättas i Riksbanken.

I ditt arbete som stabschef kombinerar du tre olika funktioner: ordförande för Riksbankens ledningsgrupp, rådgivare till direktionen och avdelningschef för Stabsavdelningen.

Riksbankens ledningsgrupp består av sju avdelningschefer samt kommunikationschefen. I ledningsgruppen sker den samordning över avdelningsgränser som behövs innan direktionen eller avdelningscheferna ska fatta sina beslut. Ledningsgruppen ser till att direktionens möten är väl förberedda och följer upp dessa. Ledningsgruppen sammanträder normalt en gång per vecka och som ordförande bestämmer du dagordningen och planerar och följer upp mötena. Ledningsgruppen sammanträder oftare vid behov och utgör bankens krisledning. Om ledningsgruppen inte är enig om ansvar för beredningen av ett ärende eller beslut i ett ärende som kan falla under flera avdelningars ansvarsområde beslutar stabschefen hur ärendet ska handläggas.

Din ställning som stabschef innebär också att du har en roll som rådgivare åt direktionen i många av de frågor som direktionen har att hantera. Du har inblick i alla viktiga frågor som Riksbanken och direktionen ansvarar för.

Som avdelningschef har du personalansvar för två biträdande avdelningschefer, Riksbankens controller och fem enhetschefer: cheferna för direktionssekretariatet, kommunikationsenheten, rättssekretariatet, riskenheten och enheten för e-krona-piloten. Till avdelningens uppgifter hör också att vara sekretariat för riksbanksfullmäktige och samordna Riksbankens tekniska assistans till andra centralbanker. Avdelningen har för närvarande cirka 70 medarbetare. I din roll ansvarar du för att styra, leda, utveckla och följa upp avdelningens arbete. Du skapar engagemang för nya arbetsformer och bevakar utvecklingen i omvärlden på avdelningens områden vilket även innebär mycket kontakter med kolleger på andra centralbanker.

MER OM DIG
Du har en hög akademisk examen inom ekonomi som gör att du har djup förståelse för de uppgifter som Riksbanken har. Du har flerårig chefserfarenhet och erfarenhet av att leda en diversifierad verksamhet med högutbildade medarbetare. Erfarenhet från finanssektorn och den offentliga sektorn är meriterande, liksom erfarenhet av arbete eller utbildning utomlands.

SOM LEDARE
I din chefsroll har du ett stort intresse för både människor och ledarskap och för de samhällsfrågor som faller inom Riksbankens ansvar. Stabschefens samordnande funktion och roll som stöd till direktionen och övriga avdelningschefer kräver att du är öppen och lyhörd för andras behov och synpunkter, samtidigt som du behöver vara handlingskraftig och beredd att driva det förändringsarbete som du själv tycker behövs, både på stabsavdelningen och i banken som helhet. Du behöver vara uthållig och tålmodig, och strukturerad, tydlig och trygg i ditt ledarskap. Med tanke på stabschefens centrala roll för bankens ledning, lägger vi stor vikt vid dina ledaregenskaper, personliga mognad och din förmåga att driva och följa upp ett förändringsarbete som omfattar hela banken. Din roll som avdelningschef handlar i hög grad om att delegera till självständiga enhetschefer, skapa förutsättningar för utveckling på deras enheter och följa upp avdelningens arbete.

Arbetet som stabschef ställer höga krav på samarbets- och kommunikationsförmåga. Du kan förmedla budskap på ett tydligt och pedagogiskt sätt så att du får medarbetare och chefer med dig. Du ska vidare ha ett mycket gott omdöme och vara kvalitetsmedveten. Du kommunicerar och skriver flytande både på svenska som engelska.

MER OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning genomförs. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster. Vi genomför bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer. Du kan välja att ladda upp relevanta dokument redan vid ansökningstillfället eller så inlämnar du dessa längre fram i processen om det blir aktuellt. Personlighetstester och logiska tester ingår som en del av rekryteringsprocessen.

ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling, dels genom det löpande arbetet och utvecklingsarbetet på banken, dels genom ditt och bankens internationella nätverk. Det sker löpande strukturella förändringar på de finansiella marknaderna, världen över, som gör ditt arbete spännande, utmanande och utvecklande.

Huvudkontoret är beläget på Brunkebergstorg mitt i centrala Stockholm. Som anställd på Riksbanken tar du del av bra förmåner som bland annat generösa semestervillkor, möjlighet till ledarledda träningspass och gym, subventionerad lunch i personalmatsalen, friskvårdsbidrag och subventionerad massage. Läs mer om våra förmåner här

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Sista ansökningsdag är den 2 september. I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Source Executive/QSearch. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Source, se kontaktuppgifter nedan. 

För att söka denna tjänst, vänligen klicka här. Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Maria Lahne
Source Executive/QSearch
070 777 34 23
maria.lahne@source-executive.se

Jacob Arendt
Source Executive/QSearch
070 813 91 57
jacob.arendt@source-executive.se

Länk till annons på Riksbankens hemsida
https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=1063&rmlang=SE


Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Sveriges Riksbank
Adress: Ej angiven

Titel: Stabschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Maria Lahne
Seniorkonsult
maria.lahne@source-executive.se
+46707773423
Jacob Arendt
Researcher
jacob.arendt@source-executive.se
+46708139157