Svenska institutet söker HR-chef

Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling. Se vidare på www.si.se

Svenska institutet söker HR-chef

Vill du leda och utveckla HR-verksamheten på SI? Kan du, genom en stödjande och effektiv HR-verksamhet skapa förutsättningar för ökat förtroende och intresse för Sverige utomlands?

En omvärld under ständig förändring och utveckling ställer höga krav på SI:s verksamhet som flexibel, proaktiv och lyhörd för dagens och morgondagens utmaningar. SI är en myndighet som arbetar i ett brett internationellt sammanhang.

Enheten för HR

HR-funktionen på SI är placerad på Avdelningen för Kommunikation och verksamhetsstyrning. Enheten har sju medarbetare inklusive HR-chefen.

Enheten driver arbetet med att engagera och stödja chefer i ett gott ledarskap och verkar för ett gott medarbetarskap. Enheten säkerställer att SI har väl fungerande och uppdaterade processer för rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, en god arbetsmiljö och facklig samverkan. Även frågor om digitala arbetssätt, fysisk arbetsmiljö, lokalförsörjning och intern service ligger i enhetens ansvar.

Prioriterade uppdrag framåt är ett systematiskt arbetssätt med kompetensutveckling- och kompetensförsörjning samt ledarskapsfrågor. Den digitala kompetensen på SI ska utvecklas och myndigheten ska skapa strukturer och metoder för ett modernt och proaktivt arbetssätt. Enheten arbetar med SI:s kontor i Stockholm och Paris.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef rapporterar du till chefen för avdelningen för Kommunikation och Verksamhetsstyrning, du ingår i avdelningens ledningsgrupp och du föredrar regelbundet i GD:s ledningsgrupp. Du har en kontinuerlig strategisk dialog med SI:s GD.

Du är det naturliga navet som håller ihop HR-frågorna för hela organisationen, liksom du är ett tryggt och kompetent stöd för dina medarbetare. Du är van att coacha och stödja chefer.

Du ansvarar för att leda, fördela och följa upp arbetet inom enhetens ansvarsområden och engagerar medarbetarna att tillsammans nå verksamhetens mål. Du kan ta de övergripande beslut som behövs för att ge underlag på en strategisk nivå.

Du leder SI:s arbete med samverkan och med arbetstagarorganisationerna. Ett tydligt, kommunikativt och kollegialt ledarskap eftersträvas.

Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning.
- Gedigen och bred erfarenhet av HR-arbete inklusive arbetsrätt, från offentlig sektor eller ideell sektor.
- Erfarenhet som chef, inklusive budget- och personalansvar.
- Erfarenhet av att leda i förändring och utveckling, vill och kan bidra i verksamhetsutvecklingen för hela SI.
- Goda kunskaper i svenska och engelska.


Det är meriterande om har:

- Erfarenhet av HR-arbete i statlig verksamhet.
- Erfarenhet av att arbeta i organisation med internationell verksamhet.

Du är förtrogen med att utöva ledarskap och trivs i rollen som chef. Du skapar tydlighet i planering, delegering och uppföljning i en miljö som är omväxlande och dynamisk. Du är prestigelös, lyhörd, tillgänglig och skapar goda arbetsrelationer för att nå resultat. Du trivs i att arbeta såväl strategiskt som hands-on, är lösningsorienterad och entusiasmerar.

SI tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden, kombinerat med tillsvidareanställning. Vi eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen till ett spännande uppdrag i en internationell myndighet i förändring och utveckling!

Upplysningar om tjänsten lämnas av avdelningschef Anna Rudels. Fackliga ombud är Jan-Frederic Buss (Saco-S) och Katharina Holmén (ST). Samtliga nås på telefon 08-453 78 00.

SI samarbetar i denna rekrytering med SOURCE där Ann Peyron, ann.peyron@source-executive.se, tel 070-878 42 26 eller Elnaz Adilipour, 073 155 00 18, elnaz.adilipour@source-executive.se

Ansökan

Du söker tjänsten genom SIs rekryteringsvertyg (https://si.se/om-si/lediga-tjanster/) senast den 4 februari 2022. Din ansökan blir offentlig handling. 

Välkommen med din ansökan!

Varför jobba hos oss? 

Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av samarbete, nytänkande och förtroende. Vi är en innovativ och lyhörd myndighet där vi vågar testa nya saker och tar vara på erfarenheter och kompetenser. Vi har ett öppet förhållningssätt och genomsyras av en inkluderande attityd samt respekt för allas kompetens, åsikter och roller. Mångfald är en förutsättning för vårt uppdrag.

Därtill erbjuder vi moderna tillgängliga lokaler, flexibla arbetstider, föräldrapenningtillägg samt generösa friskvårdsförmåner och semestervillkor.

 


Intresseanmälan


Företag: Svenska Institutet
Adress: 12121 Johanneshov

Titel: HR-chef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Ann Peyron
Seniorkonsult
ann.peyron@source-executive.se
+46708784226
Elnaz Adilipour
Researcher
elnaz.adilipour@source-executive.se
+46731550018