VD Bostads AB Poseidon

Bostads AB Poseidon äger och förvaltar drygt 28 500 hyresrätter över hela Göteborg. Var tionde göteborgare har sitt hem hos oss. Det gör oss till Göteborgs och ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Poseidon ingår i Framtidskoncernen, som ett av åtta dotterbolag.

Hos Poseidon arbetar nästan 400 personer med att varje dag skapa trygga och trivsamma områden att leva och bo i. De allra flesta av oss arbetar nära våra hyresgäster i något av de sju distrikten. Vår vision ” En del av lösningen” vägleder oss i vårt uppdrag – oavsett om det handlar om att göra åtgärder i lägenheterna, minska bostadsbristen eller bidra till de stora samhällsutmaningarna som klimatet eller att utjämna livsvillkoren i staden.

Vår verksamhet är indelad i sju distrikt samt ett huvudkontor med fem centrala avdelningar som bidrar med stöd, styrning och uppföljning till hela organisationen. Verksamheten präglas av hållbarhet och ett stort kundfokus. 

Vi söker en visionär ledare som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla Göteborg till en trygg och hållbar stad!

Som VD för Poseidon blir du en del av den spännande utvecklingen inom Göteborgs Stad och Framtidenkoncernen. Ditt uppdrag blir att fortsätta utveckla Poseidons verksamhet med fokus på nöjda hyresgäster, underhåll och renovering, trygga boendemiljöer, stabil ekonomi och ett hållbart medarbetarskap.

Poseidon är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag, och tar ett ansvar som går långt utanför lägenhetsdörren. Vi jobbar dagligen för att skapa en stad med jämlika livsvillkor och trivsamma boendemiljöer. Samtidigt glömmer vi inte bort vårt grunduppdrag – att med både varsamhet och innovation förvalta vårt fastighetsbestånd.

Som VD har du utifrån ägarens och styrelsens riktlinjer det övergripande ansvaret för att planera, leda och utveckla bolagets verksamhet. Du förväntas göra det utifrån organisationens och stadens värdegrund. I uppdraget ingår att upprätthålla och utveckla bolagets arbete kopplat till hållbar utveckling. Bolagets resurser ska användas så effektivt som möjligt för verksamhetens och hyresgästernas bästa. Som stöd har du en ledningsgrupp med distrikts- och stabschefer och rapportering görs löpande till styrelse och koncernledning. Du ingår även i Förvaltnings AB Framtidens koncernledning.

Vi söker dig som har erfarenhet från strategisk chefsposition med dokumenterat goda resultat och vana av att leda och styra affärsmässigt i en komplex struktur. Du har insikt i ledning och styrning av offentliga och/eller idéburna organisationer med förmåga att hantera varierande förutsättningar över tid såsom förändrad politisk majoritet och ekonomiska resurser. Du har goda kunskaper i ekonomi och förståelse för ekonomins betydelse i verksamheten. Som person har du god förmåga att skapa förtroende, bland hyresgäster, medarbetare, samverkansparter och allmänheten.

Du har relevant akademisk examen eller motsvarande erfarenhet som uppdragsgivaren anser likvärdig. Du har förmåga att analysera och sammanfatta komplexa skeenden som underlag inför beslutsfattande. Du kombinerar affärsnytta med samhällsnytta, och har förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstepersoner och profession. Erfarenhet från fastighetsförvaltning och/eller fastighetsutveckling, där du ser det som ett självklart verktyg för områdesutveckling, är meriterande. Om du har erfarenhet av att samverka med personal -och arbetstagarorganisationer är det meriterande, liksom vana att möta och skapa förtroende i massmedia. 

Det är också önskvärt att ha förmåga att agera i spänningsfältet mellan innovation, effektivitet och stabilitet samtidigt som du identifierar framtidsfrågor och formulerar hållbara visioner utifrån dem.
Som ledare är du tydlig och inkluderande, med förmåga att leda både tillitsbaserat och visionärt. Du har medborgarfokus och en tro på människors lika värde och förmåga. Du har också förmåga att se sambandet mellan att äga och förvalta våra fastigheter och bidra till en mer jämlik stad. Som person är du mål- och resultatinriktad, med stor social kompetens och hög integritet.
 
INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 8 mars 2024. I denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback, 0708-110364, bianca.gideback@source-executive.se.


 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Anders Personsgatan 8
115 41 Göteborg

Titel: VD
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Bianca Gideback
Konsult
bianca.gideback@source-executive.se
+460708110364