Verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och fritidshem till Strömstads kommun

Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla utbildning för barns och elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling. Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och engagemang. Vi arbetar tillsammans för att all utbildningsverksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

UPPDRAGET
I Strömstads kommun har vi målet att bli en erkänt bra utbildningsverksamhet - vill du vara med på vår utvecklingsresa?
Vår verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och fritidshem går vidare till nya utmaningar. Vi söker nu hennes efterträdare och kollega till våra två andra verksamhetschefer inom förskola/kulturskola/bibliotek samt gymnasium/vuxenutbildning. Verksamhetschefen är tillika skolchef för grundskolan.
Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp. Din uppgift i ledningsgruppen är att i samverkan med engagerade kollegor arbeta med styrning, kvalitetsmål, strategiska planering och utveckling utifrån en helhetssyn på förvaltningens samtliga verksamheter. Som verksamhetschef är du också chef för åtta rektorer samt ett par administratörer och du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Ditt uppdrag är att leda våra rektorer så att de, med våra barn och elever i fokus, utvecklar verksamheten på bästa sätt mot uppsatta mål. I uppdraget ingår också att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån behov, lagstiftning och god ekonomisk hushållning. En god samverkan med personalföreträdare skapar förutsättning för verksamhetsutveckling. Som verksamhetschef ska du genomföra ditt arbete på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning med många erfarna kollegor. Som stöd för ditt chefsuppdrag finns stödfunktioner för HR, ekonomi, IT och verksamhetsutveckling.
Som chef i Strömstads kommun erbjuds du möjlighet till ledarskapsutbildning och kontinuerlig fortbildning.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för våra barn och elevers förutsättningar att utvecklas och lära. Du har ett genuint intresse för att arbeta med ständiga förbättringar och styrning av utbildningsverksamheter utifrån ett barn- och elevperspektiv. Vi ser att du har en pedagogisk högskoleutbildning och en rektorsutbildning samt flera års erfarenhet av arbete i ledande befattning. Du har god förståelse för vad det innebär att arbete i en politiskt styrd organisation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer. För oss är det viktigt att vi i vårt gemensamma ledningsgruppsarbete antar ett helhetsperspektiv för hela skolsystemet och att vi samarbetar för att på bästa sätt möta utmaningar och möjligheter inom alla våra verksamheter. Högt i tak i dialoger, samverkan och bemötande är viktiga beståndsdelar i vårt samarbete. Det är av stor vikt att du är tydlig i din roll som chef och att du är ett stöd för dina medarbetare samtidigt som du leder och vågar utmana till utveckling. Du tycker om att arbeta med många parallella processer, du vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt och genomtänkt sätt. Du är van vid att arbeta utifrån budget, prognos, uppföljning och rapporter. Du har också god kännedom om den lagstiftning som reglerar verksamheten.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Strömstad kommun med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 12 september 2022. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson, 070-508 03 28, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Jacob Arendt, jacob.arendt@source-executive.se, 070-813 91 57.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Strömstads kommun
Adress: Strömstad

Titel: Verksamhetschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Sofia Rasmusson
Seniorkonsult
sofia.rasmusson@source-executive.se
+46705080328
Jacob Arendt
Researcher
jacob.arendt@source-executive.se
+46708139157