Verksamhetschef skola

Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta politiska mål, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap. Tillsammans gör vi varandra bra! Vara kommun söker dig som vill bli vår nya Verksamhetschef skola som med stort engagemang vill arbeta mot vår vision och mål.

UPPDRAGET

Bildningsförvaltningen är stabsfunktion för skolor, förskolor, kultur och fritid i Vara kommun. Förvaltningen arbetar för att utveckla de olika verksamheterna. Syftet är att alla barn och elever i Vara kommun ska ges de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Bildningsförvaltningen i Vara är i startgropen inför en spännande förändringsresa och söker nu dig som vill vara med på denna resa.

Som verksamhetschef är du övergripande ansvarig för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola. Tillsammans med bildningschefen, verksamhetschef kultur och fritid, utvecklingsledare och elevhälsochefen ansvarar du för ledning, styrning och samordning av bildningsförvaltningen så att alla barn i Vara kommun får bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Som verksamhetschef är du direkt underställd bildningschefen och ingår i förvaltningsledningen. Du leder skolverksamhetens ledningsgrupp med 15 kunniga och drivande rektorer. Förutom att vara rektorernas chef och arbeta för att ge dem goda förutsättningar i sina uppdrag är ett prioriterat område att utifrån den nya organisationen utveckla gemensam riktning, processer, arbetssätt och samsyn inom verksamhetsområdet. Särskilt utvecklingsfokus för dig som verksamhetschef ligger på frågor som ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalrelaterade frågor och delregional samverkan i skolfrågor. Inom verksamheterna pågår ett aktivt utvecklingsarbete som du förväntas ta vid och leda framåt med fokus på kvalitet, professionalisering, digitalisering samt likvärdig utbildning för alla.
Du leder genom ett tillitsbaserat ledarskap samt skapar förtroende, trygghet, engagemang och delaktighet för att stärka medarbetarna i deras uppdrag samt flytta positionerna framåt. Som verksamhetschef skola förväntas du bidra till det strategiska och förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet samt Vara kommun som helhet.
I uppdraget ingår att du har det samlade ansvaret för områdets ekonomi och arbetsmiljöarbete samt samverkan med fackliga organisationer och andra parter.

FÖRVÄNTNINGAR

Du har relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Det är meriterande om du genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Flera års chef- och skolledarerfarenhet efterfrågas samt gedigen kunskap och förståelse för verksamhetsområde skola. Bred erfarenhet av ekonomiskt ansvar och budgetarbete är önskvärt.
I rollen som verksamhetschef arbetar du systematiskt med uppföljning och stöd till dina rektorer samt har en god analytisk förmåga. Du fattar beslut och följer upp verksamheten samt organiserar utifrån prioriteringar som syftar till en smart och effektiv verksamhetsutveckling. Du har förmåga att se helhet kopplat till samband mellan kvalitet, ekonomi och lösningar. Som chef är du lyhörd för andras synpunkter, betonar gemensamma värderingar, bidrar till en god arbetsmiljö och skapar teamkänsla. Du delar Vara kommuns värderingar att ”vi gör varandra bra” och du leder med en stark etisk kompass. Den vi söker är prestigelös, tydlig, kommunikativ, har god förmåga till helhetssyn, är trygg och vågar ta initiativ. Du är också omvärldsorienterad och insatt i skolans utveckling och framtida utmaningar.

INTRESSEANMÄLAN

För mer information om tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta Source rekryteringskonsulterna Sofia Rasmusson, sofia.rasmusson@source-executive.se 0705-080328 eller Elnaz Adilipour, elnaz.adilipour@source-executive.se 073-155 00 18. Din intresseanmälan lämnar du på Source hemsida http://www.source-executive.se. Urval och intervjuer sker löpande men vi vill ha din intresseanmälan senast den 29 september.

Intresseanmälan


Företag: Vara kommun
Adress: Vara

Titel: Verksamhetschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Sofia Rasmusson
Seniorkonsult
sofia.rasmusson@source-executive.se
+46705080328
Elnaz Adilipour
Researcher
elnaz.adilipour@source-executive.se
+46731550018

Bild