Vi söker Förhandlingschef till en av Sveriges största offentliga arbetsgivare

En hållbar stad öppen för världen. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 60 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad.​ Vi skapar en bra vardag för boende, besökare och näringsliv och vi är stolta över att vara en av landets mest innovativa städer.
Stadsledningskontoret i Göteborgs Stad är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

UPPDRAGET
Till det nya området HR och Kommunikation på stadsledningskontoret söker vi nu en erfaren förhandlingschef. Du har en central och strategiskt viktig roll i arbetet med att utveckla stadens arbetsgivarpolitik. Stadsledningskontoret ser över sin organisationsstruktur och rekryterar nu ledare som en del av förvaltningens utvecklingsresa.

Som förhandlingschef i Göteborgs stad har du ett övergripande ansvar för arbetet med att leda, samordna och följa upp strategiskt angelägna arbetsgivarpolitiska frågor. Det handlar om lönebildning, pension, försäkringar, förmåner och facklig samverkan. Du leder även arbetet med att säkerställa en samlad inriktning och helhetssyn vad gäller tolkning och tillämpning av lagar, avtal och regler inom arbetsrättens område samt hantering av tvister och lokala kollektivavtalsförhandlingar. Du ger kvalificerad rådgivning och leder och medverkar i utvecklingsarbeten. Du har en viktig roll i att skapa ett förtroendefullt samverkansklimat med chefer och fackliga företrädare inom stadens verksamhet. I rollen ingår även att företräda staden som arbetsgivare och part både i flera olika stadenövergripande forum samt i nationella arbetsgivarforum.

Område HR och Kommunikation består av två avdelningar: Kommunikation och Arbetsgivarfrågor och har totalt 27 medarbetare, varav 17 medarbetare arbetar på avdelning Arbetsgivarfrågor. Du rapporterar till direktör för område HR och Kommunikation och ingår i ledningsgruppen tillsammans med områdets två avdelningschefer. En nära samarbetspart är även avdelningschefen för Juridiska avdelningen på stadsledningskontoret. Du kommer att samordna det gemensamma arbetet inom lag- och kollektivavtalsfrågor för medarbetare på avdelningen Arbetsgivarfrågor och Juridiska avdelningen. I din roll ingår inte personal- eller budgetansvar.

Som medarbetare på Stadsledningskontoret erbjuds du ett arbete i en intressant och utvecklande miljö med många olika kompetenser. Att arbeta tillsammans över avdelnings- och organisationsgränser är en självklarhet där leveransen alltid är i fokus.

Stadsledningskontoret kommer fr o m 1 februari 2024 att införa en ny organisationsstruktur. Som förhandlingschef kommer du att vara med att utveckla det nya området HR och Kommunikation. Du kommer även att vara med att fortsatt utveckla stadsledningskontorets arbetssätt och organisationskultur. Stadsledningskontoret - redo att hantera dagens och framtida utmaningar, förväntningar och krav.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har:
  • Relevant akademisk examen inom HR, juridik eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
  • Flerårig erfarenhet inom HR och vana att leda andra
  • Kvalificerad erfarenhet av att arbeta med avtalsfrågor, förhandlingar och arbetsrätt på strategisk nivå i en stor och komplex organisation
  • Kunskap om och förståelse för förutsättningarna inom offentlig och politiskt styrd verksamhet
  • Analytisk förmåga att utifrån komplexa sammanhang skapa helhetsbilder samtidigt som du kan belysa olika delperspektiv.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Som förhandlingschef är du stabil och erfaren i arbetsgivarrollen och kan skapa ett tydligt fokus i leveransen. Du är nytänkande, modig och uthållig. Du bidrar till ett gott samarbetsklimat, är bra på att skapa konstruktiva relationer och tar tillvara på kompetenser hos de du samarbetar med. Genom din ledarstil med respekt och tilltro till andra bidrar du till att vi tillsammans blir framgångsrika. Du är strukturerad och analytisk med ett strategiskt perspektiv. Du har en god kommunikativ förmåga.

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrera du via http://www.offentligajobb.se senast 23 februari 2024. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Jacob Arendt 0708-139157, jacob.arendt@source-executive.se.
 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Titel: Förhandlingschef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Jacob Arendt
Konsult
jacob.arendt@source-executive.se
+46708139157