Författararkiv: Madeléne Wallin

Välkommen Wilhelm Kroge - Konsult

Vi välkomnar Wilhelm Kroge som konsult och researcher hos oss på Source! Wilhelm är utbildad socionom och kommer tidigare från en roll inom Malmö Stad.

”Jag har länge varit intresserad av att arbeta med rekrytering. De senaste fyra åren har jag arbetat inom offentlig sektor och det kändes naturligt att välja Source som arbetar med rekrytering till samhällsnyttiga organisationer. Jag ser nu fram emot att få träffa och samarbeta med Source olika uppdragsgivare. Jag ser även fram emot att få ha kontakt med de potentiella kandidater som kan bli aktuella i de olika uppdragen. Det känns bra att få vara en del i att rätt person hamnar på rätt plats.”

Ett ovärderligt verktyg för att hitta och utveckla morgondagens ledare

En föränderlig omvärld ställer ökade krav på våra ledare. Osäkra tider innebär att ledare såväl som organisationer kan behöva reflektera och utveckla sitt ledarskap för att bättre stå rustade inför framtiden.

– En fördjupad ledarskapsbedömning är inte bara en betydelsefull del i rekryteringsprocessen, det är även ett viktigt verktyg i utvecklingen av ledarskapet och i förlängningen en möjlighet för organisationen att kunna blicka framåt, menar Minna Aspnäs, leg. Psykolog och Chef Affärsutveckling offentlig sektor.

Välkommen Cecilia Palmgren - Konsult

Vi välkomnar Cecilia Palmgren som researcher hos oss på Source!

”I mitt arbetsliv har jag mött och samarbetat med många chefer i roller som jag nu genom Source är med och rekryterar till. Det är väldigt stimulerande att få möjligheten att vara med och bidra till en god återväxt av nya chefer inom den offentliga sektorn. Det är jag stolt över.”