Omslagsbild

Ledarskap i en utmanande tid och egenskaperna som unga talanger vill ha i en chef

I vår tidigare artikel på ämnet Young Professionals berättade vi om ett ökat intresse bland unga för att arbeta i samhällsnyttiga organisationer och offentlig sektor. I spåren av pandemin präglas ungas val av arbetsplats i allt högre utsträckning av hållbarhet och en vilja att bidra till samhället, vilket framkom i den senaste undersökningen från Young Professional Attraction Index (YPAI 2020) utförd av Academic Work och Kantar Sifo där studenter och akademiker i början av sina karriärer listade sina drömarbetsplatser.

I denna artikel kommer vi att lyfta några av de faktorer som unga anser kännetecknar en bra chef. I samma undersökning som ovan belystes även de önskvärda delarna i ett ledarskap och egenskaper som unga anser kännetecknar ett mindre välfungerande ledarskap.

Nedan listas några av de egenskaper som enligt de intervjuade unga talangerna är utmärkande för en bra chef:

  • Tydlighet, lyhördhet och öppenhet i dialogen med medarbetarna.
  • Förmåga att se individen och att backa sina anställda.
  • Att våga vara människa – även chefen kan ha brister och göra fel.

I djupintervjuer gav de unga talangerna också svar på frågan om vad de anser utmärker en sämre chef:

  • En tendens att inte involvera personalen i beslut.
  • Att bara bry sig om siffror.
  • Konflikträdsla.

På SOURCE tycker vi att det är intressant att se vad som motiverar unga och att ta del av deras syn på faktorer som utmärker ett modernt ledarskap, liksom egenskaper som kan hindra en ledare från att uppfattas som bra i ungas ögon. Vi tror att det blir extra viktigt att tänka på dessa aspekter i ett modernt ledarskap och i synnerhet under rådande pandemi då mycket av arbetet görs hemifrån och det sätter ytterligare krav på ledarskapet. Nedan är våra tips på vad vi tror är viktigt att tänka på som ledare och chef;

  • Att skapa en känsla av trygghet på jobbet. Trygghet i arbetsgruppen bidrar till en kontext där medarbetare vågar komma med idéer, synpunkter, förslag på förbättringar och förändringar. Det främjar även ett klimat där man vågar göra fel och dela detta med varandra för att dra lärdom av misstagen i gruppen som helhet. Trygghet på arbetsplatsen ökar också engagemanget hos medarbetarna.
  • Att kommunicera förväntningar på medarbetarna initialt och att jobba med regelbunden uppföljning. Transparens kring de ömsesidiga förväntningar som finns mellan ledare och medarbetare skapar en tydlighet och möjlighet att tidigt fånga upp situationer där förväntningarna kanske inte uppfylls samt orsaker till det. Som chef kan du ställa dig frågan vad du som ledare kan göra för att hjälpa dina medarbetare att nå de uppsatta målen.
  • Att du som ledare är tydlig med den värdegrund företaget står för, den rådande kulturen på arbetsplatsen samt vilka beteenden som premieras i er organisation. Det ökar känslan av sammanhang för befintliga medarbetare och i rekryteringssituationer har blivande kandidater en möjlighet att göra en bedömning av matchningen mot sina egna värderingar.

För att läsa ursprungsartikeln klicka här och för att ta del av hela undersökningen klicka här. För att komma i kontakt med oss kring rekrytering, fördjupad personbedömning eller interimsuppdrag, besök gärna www.source-executive.se.

Författare av blogg: Hanna Looström, Seniorkonsult/Head of Research, SOURCE.

Se alla nyheter »