Omslagsbild

Vi arbetar med Executive search

Rekrytering av högre chefspositioner

Varje kund och uppdrag är unikt, vilket innebär att vårt tjänsteutbud och vår process anpassas för varje projekt för att matcha en önskad leverans. Denna anpassning kan handla om sökmetoder, urvalsmetoder och varumärkesfrågor ur ett ledarskapsperspektiv eller interimbehov under sökprocessen.

Med Executive search menas en aktivt uppsökande rekryteringsmetodik som lämpar sig väl vid rekrytering till högre positioner samt specifika specialistroller. I korthet är processen mycket systematisk och inkluderar alltid en omfattande kartläggning av nyckelpersoner inom närliggande branscher och organisationer, alltid bortom databaser och kontaktnät. Majoriteten av våra rekryteringsuppdrag baseras på denna metodik.

Aktuella uppdrag inom Executive search

Se våra aktuella uppdrag genom att klicka nedan. Du kan även kontakta Ann Peyron, telefon 070-878 42 26, för mer information.

Aktuella uppdrag
Kontakta oss
Ann Peyron

Ann Peyron
Seniorkonsult

+46 (0)70-878 42 26
Skicka e-post