Chefsrekrytering skakar hand med våra kandidater.

För kandidater

Dags för nästa steg i karriären?

SOURCE kan ledarskap och samhällsnyttan. I över 20 år har vi hjälpt tusentals ledare vidare i sina karriärer. Du kanske redan idag jobbar som ledare inom  en myndighet, kommun, region eller annan samhällsnyttig verksamhet och är intresserad av att inleda en dialog med oss kring din karriärutveckling? Kanske är du är en erfaren ledare inom någon annan sektor och är nyfiken på att bli introducerad till någon av de intressanta samhällsnyttiga organisationer som SOURCE jobbar med? Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig framåt i karriären.

Våra seniorkonsulter har lång erfarenhet av tillsättningar till ledande positioner. För oss är matchningen mellan kandidat och uppdragsgivare central. Vi är experter på att rekrytera rätt ledare till rätt plats i samhällsnyttiga organisationer.

Exempel på positioner som vi har rekryterat:

 • Affärsområdeschef
 • Akademichef
 • Avdelningschef
 • Chefsjurist
 • Ekonomidirektör
 • Enhetschef
 • Fastighetschef
 • Förvaltningschef
 • HR-chef
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • IT-chef
 • Kommundirektör
 • Kommunikationschef
 • Regiondirektör
 • Rektor
 • Samhällsbyggnadschef
 • Socialchef
 • Stabschef
 • Utbildningsdirektör
 • VD
 • Verksamhetschef
Lediga jobb Kontakta oss
Hanna Looström

Hanna Looström
Seniorkonsult

+46 (0)70-937 40 16
Skicka e-post

Registrera dig i Source kandidatnätverk

Välkommen att registrera dig i Source kandidatnätverk. Som registrerad kommer du få information när vi har en aktuell tjänst som matchar din profil. Fyll i dina kontaktuppgifter samt bifoga CV.