SOURCE chefsrekrytering for kunder

För kunder

Chefsrekrytering till samhällsnytta

SOURCE är ett ledande konsultföretag inom chefsrekrytering, ledarutveckling och urval. Varje år genomför vi omkring 200 executive search-uppdrag på chefsnivå till samhällsnyttiga organisationer inom kommun, region och stat i hela Sverige.

Utmärkande för våra uppdrag är inriktningen på ledande befattningar och andra mer krävande positioner samt att vår konsultativa verksamhet vilar på en beteendevetenskaplig och evidensbaserad grund.

Unika tjänster

Vår tjänsteleverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR och marknadskartläggning på kreativa sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och befattning förutsätter.

Våra seniorkonsulter har lång erfarenhet av tillsättningar till ledande positioner. För oss är matchningen mellan kandidat och uppdragsgivare central. Vi är experter på att rekrytera rätt ledare till rätt plats i samhällsnyttiga organisationer.

Hög kundnöjdhet

Vi har ett stort antal återkommande kunder och har förmånen att få fungera som ramavtalsleverantör till ett flertal organisationer. Genomsnittlig kundnöjdhet 2020 jan-dec: 4,6 (skala 1-5).

Vill du veta mer?

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om våra olika tjänster och varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Bild