SOURCE hållbarhet

Hållbarhetsarbete

SOURCE är ett hållbart företag

Vi har ett långsiktigt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete där vi tillämpar olika arbetssätt och metoder. Dessa tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Dessutom har vi som företag ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Våra värderingar och vår uppförandekod är viktiga verktyg som vägleder oss i det dagliga arbetet, samt i att leda och styra vår verksamhet på rätt sätt.

SOURCE värdeord uttrycks enklast i de två orden frihet och flexibilitet. Dessa två ord sammanfattar vår ambition och vilja att varje dag medverka till en modern och dynamisk arbetsmarknad – den arbetsmarknad som efterfrågas av alla de medarbetare som arbetar hos oss på SOURCE.

Vår organisation finns till för att på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi verkar i en tid då företag och ledande befattningshavare har ett ökat ansvar för hur vår planet ska lämnas över till nästa generation. Följaktligen är det viktigt att vi är mer medvetna om hur våra beslut påverkar framtiden. Med våra gemensamma ansträngningar tar vi vårt ansvar och gör det på ett strategiskt sätt inom fastställda ramar, med transparens och kvalitetssäkring.

Vårt ansvar

Vi på SOURCE vill ta ansvar för en global och hållbar värld som efterlämnar tillgångar och möjligheter för framtida generationer. Vi tror att vi bäst bidrar genom att göra vår affär hållbar och växande genom att vi varje dag förser företag och organisationer med talanger och ledarskap. I vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi medverka till uppfyllandet av de globala målen, eftersom vi vet att det spelar roll vad vi gör – varje dag, i alla sammanhang och överallt. Vårt moderbolag NGS uppmuntrar till mer ansvarstagande och väljer att i 2017 års hållbarhetsredovisning utveckla hur vi kan påverka FN:s mål 8.

Vårt ansvar och hållbarhetsarbete utgår från tre centrala inriktningar:

  • vårt ansvarsfulla företagande
  • vårt ansvar för miljön
  • vårt sociala engagemang
Till NGS Hållbarhetsrapport

NGS Uppförandekod

NGS och SOURCE arbetar med och för människor. För oss är det av stor vikt att leva som vi lär genom att hålla en hög moral och etik i samtliga av våra relationer. Det innebär att vi utför vårt arbete på ett ansvarsfullt, transparent, trovärdigt och konsekvent sätt samt motsätter oss all typ av korruption. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med.

Till NGS Uppförandekod

Vi stödjer Naturskyddsföreningen

SOURCE ingår i NGS Group som är en hållbar koncern och i det arbetet medverkar vi för att rädda och stärka miljön. Därför är vi stödföretag till Naturskyddsföreningen under hela 2019. Så gör därför som oss och ge ett bidrag till Naturskyddsföreningens arbete för klimatet. Både ditt och vårt stöd behövs.

Till Naturskyddsföreningen
Source är en del av NGS hållbarhetsarbete.