Interimchefer nätverk SOURCE

Interimtjänster

Tillsättning av interimtjänster

SOURCE har ett mycket omfattande kontaktnät av potentiella interimchefer fördelade över hela landet.

Exempel på interimuppdrag

  • Tillsättning av interim rektor för ett större rektorsområde i Stockholmskommun som stod inför nedläggning av skolor. Uppdrag 6 månader.
  • Tillsättning av interim IT chef till statlig myndighet i Norrland i samband med omfattande omläggning av organisationens IT infrastruktur.
  • Tillsättning av interim socialchef i medelstor kommun i mellersta Sverige i avvaktan på att rekryteringsprocessen blev klar och ny kandidat kunde tillträda.

Aktuella uppdrag

Se våra aktuella interimtjänster genom att klicka nedan. Du är välkommen att kontakta Hanna Looström på telefon +46 (0)70-937 40 16,  för mer information.

Aktuella interimtjänster
Kontakta oss
Hanna Looström

Hanna Looström
Seniorkonsult, Head of Research

+46 (0)70-937 40 16
Skicka e-post