Omslagsbild

Välkommen till oss på SOURCE – Karin Höök!

Karin Höök är utbildad psykolog vid Uppsala universitet. Hon har över 20 års erfarenhet som konsult inom ledarförsörjning- och organisationsutveckling. Karin arbetar med att stödja organisationer i att identifiera rätt medarbetare, utveckla ledare och grupper till att nyttja sin fulla potential och att arbeta effektivt mot sina respektive organisationers mål. Hon processleder grupper i att medvetandegöra och träna medlemmarna i beteenden som leder till att de blir högpresterande team. Karin brinner för att få vara med och göra skillnad, att kunna bidra till att få samhällsviktiga organisationer att fungera så bra som möjligt.

”Jag är genuint intresserad av att möta människor och förstå vad personer drivs av, hur de agerar och var de har sin utvecklingspotential. En styrka jag har för att lyckas med detta är mitt intresse och förståelse för hur organisationer fungerar, så att det blir en bra matchning åt bägge håll.”

Karin ingår i SOURCE team med leg. psykologer och arbetar primärt med fördjupade personbedömningar på chefer och ledare. Med sin långa erfarenhet från ledarutveckling, utbildning och coaching skapar Karin mervärde för våra kunder och kandidater genom värdefull kunskap i chefsförsörjningsprocessens alla delar.

”Efter 11 år som egen företagare känns det mycket roligt att få jobba tillsammans med kollegor i ett sammanhang och dessutom med ett så trevligt och kompetent gäng som på SOURCE!”

 

Se alla nyheter »