Omslagsbild

Nya förutsättningar för ungt ledarskap

I vår serie av artiklar så belyser vi och reflekterar kring ungas syn på arbetsgivare och ledarskap. I den senaste artikeln reflekterade vi kring ledarskap i en utmanande tid och vilka egenskaper unga ser som  några av de faktorer som kännetecknar en bra chef och ett bra ledarskap.

I den här delen av vår serie kommer vi att reflektera kring frågan om hur unga själva ställer sig till att bli chefer. Det finns många undersökningar där man menar att dagens unga inte vill bli chefer, stämmer det? Eller är det så att unga önskar andra förutsättningar i sin chefsroll?

Distansarbetet ökar flexibiliteten

Det finns en spaning om att unga i dag inte vill bli chefer med risk för att balansen i livet inte skulle gå ihop på ett humant sätt. Givet situationen idag, så undrar vi då hur deras synsätt påverkas av att arbetssituationen under samt efter pandemin ändrat förutsättningarna helt.
En hel värld har tagit gigantiska digitala kliv in i för framtidens nya sätt att jobba. Många undersökningar spår om en förändrad inställning och ett förnyat arbetssätt som tros leva kvar efter tiden med Coronarestriktioner och som till stor utsträckning kan vara här för stanna. En ny kontext där distansarbete och digitala möten har blivit vardag för de allra flesta. Där arbetstider blir mindre relevanta och fokus på leverans och mätbara resultat blir chefers verktygslåda för att leda, fördela och följa upp medarbetarnas arbete.

Om arbetet i sig inte blir lika bundet till platser och tider, kan det underlätta för unga att vilja axla en chefsroll. Med ökad flexibilitet kan man lättare bestämma själv var och när man vill förlägga sin arbetstid. Man spar restider och kan kombinera arbetslivet med små barn eller annat som man som ung vill prioritera i sitt liv sida vid sida med sitt jobb. En artikel som också lyfter den frågan är tidningen Arbetsliv, läs artikeln här!

Motivationsfaktorer för unga

En annan intressant spaning som undersökningar också visar är de flesta unga lockas av utvecklingsmöjligheter och en möjlighet att kunna få bidra till samhället men är oroliga för att mötas av organisationer med för mycket administration, otydliga förväntningar och att den personliga utvecklingen stannar av eller, helt enkelt, finns för lite tid för. Läs även denna intressanta artikel på ämnet!

Vi på SOURCE tror att med rätt förutsättningar, tydlighet, bra stöd och strukturer i organisationen så finns alla möjligheter att locka unga till att bli chefer. Det som man kanske vill framhäva för den yngre generationen, förutom fördelen med det som ovan redan nämnda, nya digitala arbetssättet är även möjligheterna till personlig utveckling, kunna vara med och påverka, bygga relationer, skapa team och bidra till utveckling i någon form.

Författare av blogg: Hanna Looström, Seniorkonsult/Head of Research, SOURCE.

Se alla nyheter »