Omslagsbild

Offentliga arbetsgivare ökar i populäritet i coronakrisens spår

I den senaste undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI 2020), av Academic Work och Kantar Sifo listar studenter och akademiker i början av sina karriärer sina drömarbetsplatser. Innovation, hållbarhet och en vilja att bidra till samhället har redan tidigare definierats som viktiga faktorer vid ungas val av arbetsplats men värdesätts än mer i spåren av covid-19-pandemin. I kölvattnen av detta ser man ett ökat intresse för att arbeta i samhällsnyttiga organisationer såsom Naturvårdsverket, Migrationsverket och Skatteverket.

I en intervju med VD-tidningen berättar Julia Granström, ansvarig för undersökningen, om den tydlig trend som utmärker sig bland svaren:

Årets undersökning visar att arbetsgivare som Försvarsmakten, Skatteverket och andra statliga organisationer blir allt mer populära hos morgondagens arbetskraft. Det är framför allt viljan att bidra till samhället som lockar, vilket gör att intresset för den offentliga sektorn ökar jämfört med tidigare år. Viljan att bidra till samhället syns också i trenden att miljöorganisationer och arbetsgivare med klimatfokus fortsätter att klättra på listan.

På SOURCE gläds vi naturligtvis åt att intresset för att arbeta hos våra uppdragsgivare ökar hos kommande arbetsgenerationer och vi ser fram emot att, tillsammans med våra kunder, möta morgondagens ledare i offentlig sektor.

För att attrahera nästa generations chefer tror vi att dessa aspekter kommer vara extra centrala:

  • matchning mellan organisationens och personens värderingar
  • koppling mellan den enskilda individens insats och organisationens bidrag till ett hållbart samhälle
  • flexibilitet och utvecklingsfokus i organisationen för att möta förändringar i omvärlden

För att läsa ursprungsartikeln klicka här och för att ta del av hela undersökningen klicka här. För att komma i kontakt med oss kring rekrytering, fördjupad personbedömning eller interimsuppdrag, besök gärna www.source-executive.se.

Författare av blogg: Minna Aspnäs, Head of consulting, SOURCE.

Se alla nyheter »