Omslagsbild

SOURCE Mästargaseller 2019

Vi är stolta över att SOURCE har fått den fina utmärkelsen Mästargasell 2019 av Dagens Industri. Av drygt 10 000 tillväxtföretag som har utsetts till Gasellföretag är det endast 1 400 som tillhör den exklusiva krets som liksom oss på SOURCE har lyckats bli Mästargaseller.

2019 är jubileumsår för Di Gasell. Det firar Dagens Industri med att utse Mästargaseller – företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Sveriges ledande tillväxtföretag har utsetts.

Kriterier för Gasellföretag:
1. En omsättning som överstiger 10 Mkr
2. Minst tio anställda
3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
5. Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
7. Sunda finanser

Kriterier för Mästargaseller:
Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag (se kriterierna ovan) minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens Industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar.

Se alla nyheter »