Omslagsbild

Vi på SOURCE är stolta över att presentera vår nya samarbetspartner Afactor som är specialiserade på förebyggande säkerhetsarbete, incidenthantering och bakgrundskontroller. Med bakgrund inom Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten har Anna och Maria en unik erfarenhet av att inhämta svåråtkomlig information, analysera samt hantera känsliga situationer.

Välkommen att lyssna in och ta reda på hur du kan jobba med ett förebyggande säkerhetsarbete i rekryteringsprocessen. Områden vi kommer att beröra:

  • Vilka hot finns och vilka är hotaktörerna?
  • Vilka är era sårbarheter och hur kan dessa utnyttjas ?
  • Gråzonsproblematiken – vad är det och hur kan det påverka er?
  • Värvningstrappan, hur det går till när en agent värvas?
  • Vilka är riskerna med att få in ”fel” person?
  • Och slutligen; vad kan ni göra för att minimera risken för att få in en spion i er organisation?

Datum: 11 mars kl.11:00 – 12:00

Anmäl dig här »