Omslagsbild

Aktuellt

Nya förutsättningar för ungt ledarskap

I vår serie av artiklar så belyser vi och reflekterar kring ungas syn på arbetsgivare och ledarskap. I den här delen av vår serie kommer vi att reflektera kring frågan om hur unga själva ställer sig till att bli chefer. Det finns många undersökningar där man menar att dagens unga inte vill bli chefer, stämmer det? Eller är det så att unga önskar andra förutsättningar i sin chefsroll?

Möt en av oss - Karin Fransson!

Karin är rekryterings- och searchkonsult primärt inom ledarrekrytering mot offentlig sektor och ingår även i upphandlingsteamet på Source där Karin projektleder anbud inom ledarrekrytering, 2nd opinion mm. Karin har varit på Source sedan 2012 i olika roller och sedan 2019 arbetar hon som associerad underkonsult.

Ledarskap i en utmanande tid och egenskaperna som unga talanger vill ha i en chef

I den senaste undersökningen Young Professional Attraction Index (YPAI 2020), av Academic Work och Kantar Sifo listar studenter och akademiker i början av sina karriärer egenskaper som unga anser kännetecknar en bra chef och det som unga identifierar med ett mindre välfungerande ledarskap. Tydlighet, lyhördhet och öppenhet i dialogen med medarbetarna har unga definierat som viktiga egenskaper för en bra chef. Vi tror att det blir extra viktigt att tänka på dessa aspekter i ett modernt ledarskap och i synnerhet under rådande pandemi då mycket av arbetet görs hemifrån och det sätter ytterligare krav på ledarskapet.

Möt en av oss - Jonna Ramm Schmidt

Möt vår medarbetare – Jonna Ramm-Schmidt! Jonna arbetar som researcher och rekryteringskonsult på Source sedan 2017 och har varit verksam inom chefsrekrytering i ca 20 år. Jobbar även som karriärcoach i egen regi.