Executive search, chefsrekrytering, Source

Aktuellt

Här delar vi med oss av kunskap, nyheter och inspiration.

 

Välkommen Anne Boberg - Seniorkonsult

Välkommen Anne Boberg - Seniorkonsult

  • 16 Feb, 2023

Vi välkomnar Anne Boberg som seniorkonsult hos oss på Source! Anne är utbildad beteendevetare och kommer närmast från en roll på AW Executive Search.

”En röd tråd i min karriär har varit att bidra till ett hållbart arbetsliv med fokus på ledarförsörjning, rehabilitering och arbetsmiljö i roller som projektansvarig, projektledare, konsult och kundansvarig. Tidigt i min karriär arbetade jag som executive search konsult med fokus på kvinnlig chefsrekrytering och 2019 lockades jag av att kliva in i rekryteringsbranschen på nytt. Ett beslut som jag inte har ångrat alls då det är helt fantastiskt motiverande att hjälpa kunder och kandidater i träffsäkra matchningar.” 

Läs mer
Välkommen Wilhelm Kroge - Konsult

Välkommen Wilhelm Kroge - Konsult

  • 22 Dec, 2022

Vi välkomnar Wilhelm Kroge som konsult och researcher hos oss på Source! Wilhelm är utbildad socionom och kommer tidigare från en roll inom Malmö Stad.

”Jag har länge varit intresserad av att arbeta med rekrytering. De senaste fyra åren har jag arbetat inom offentlig sektor och det kändes naturligt att välja Source som arbetar med rekrytering till samhällsnyttiga organisationer. Jag ser nu fram emot att få träffa och samarbeta med Source olika uppdragsgivare. Jag ser även fram emot att få ha kontakt med de potentiella kandidater som kan bli aktuella i de olika uppdragen. Det känns bra att få vara en del i att rätt person hamnar på rätt plats.”

Läs mer
Ett ovärderligt verktyg för att hitta och utveckla morgondagens ledare

Ett ovärderligt verktyg för att hitta och utveckla morgondagens ledare

  • 12 Dec, 2022

En föränderlig omvärld ställer ökade krav på våra ledare. Osäkra tider innebär att ledare såväl som organisationer kan behöva reflektera och utveckla sitt ledarskap för att bättre stå rustade inför framtiden.

– En fördjupad ledarskapsbedömning är inte bara en betydelsefull del i rekryteringsprocessen, det är även ett viktigt verktyg i utvecklingen av ledarskapet och i förlängningen en möjlighet för organisationen att kunna blicka framåt, menar Minna Aspnäs, leg. Psykolog och Chef Affärsutveckling offentlig sektor.

Läs mer