Vår vision – det bästa för samhället

Alla vi som arbetar på Source drivs av ett genuint samhällsintresse och en vilja att göra samhället bättre. Vi är övertygade om att rekrytering av framtidens ledare är ett framgångsrikt sätt att leva upp till denna vision. Vi baserar allt vårt arbete på våra ledord: kunskap, säkerhet och hållbarhet.

Alla våra rekryteringar baseras på kunskap om den aktuella rollen, ledarskap, offentlig verksamhet och rekrytering som hantverk. Vi håller oss noggrant uppdaterade om säkerhetsfrågor både gällande offentlighet, GDPR, sekretess och givetvis rikets säkerhet. Vi arbetar hållbart både med hänsyn tagen till klimat och arbetsmiljö, både för oss, för er och för våra kandidater.

Med Source får du en kunnig, engagerad och trygg partner genom hela din rekryteringsprocess.

Kontakta oss »

En del av NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom executive search, rekrytering, interim och bemanning. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal.

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.

Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position idag där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.

Läs mer »