SOURCE Executive Search Bianca Gideback

Om oss

Ett ledande konsultföretag

Source ingår i NGS Group. Vi är ett ledande konsultföretag inom chefsrekrytering, ledarutveckling och urval. Vi rekryterar till samhällsnyttiga organisationer inom kommun, landsting och stat i hela Sverige.

Vår tjänsteleverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR Management och marknadskartläggning på kreativa sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och befattning förutsätter.

Vi har ett stort antal återkommande kunder och har förmånen att få fungera som ramavtalsleverantör till ett flertal organisationer. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet 2020 januari-december: 4,6 (skala 1-5).

 

En del av NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har över tid haft en stark tillväxt med god lönsamhet och vuxit både organiskt och genom förvärv. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal.

Vår vision är att vara en samlingsplats för kompetens och kunskap för förnyelse av den nordiska arbetsmarknaden. Genom att bidra till människors professionella utveckling medverkar vi varje dag till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad, där vi bidrar till våra kunders framgång genom att tillsätta och rekrytera de mest lämpade personerna.

NGS Group är noterat på NASDAQ.

Till NGS Group
Bild