SOURCE Executive Search Bianca Gideback

Om oss

Ett ledande konsultföretag

Source ingår i NGS Group. Vi är ett ledande konsultföretag inom chefsrekrytering, ledarutveckling och urval. Vi rekryterar till samhällsnyttiga organisationer inom kommun, landsting och stat i hela Sverige.

Vår tjänsteleverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR Management och marknadskartläggning på kreativa sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och befattning förutsätter.

Vi har ett stort antal återkommande kunder och har förmånen att få fungera som ramavtalsleverantör till ett flertal organisationer. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet 2020 januari-december: 4,6 (skala 1-5).

En del av NGS Group

NGS Group är en bemannings- och rekryteringskoncern inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och Executive search. NGS omsätter idag omkring 600 miljoner kronor fördelat på olika affärsområden med verksamhet i Sverige och Norge. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo har vi en lokal närvaro mot våra kunder och personal.

NGS Group är noterat på NASDAQ.

Till NGS Group
SOURCE NGS Group