Experter på chefsbedömningar

Source har djupgående kompetens när det gäller personbedömningar av chefer. Vi använder oss av kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten, allt för att kunna leverera bästa möjliga beslutsunderlag.

En personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Samtidigt minskar ett fördjupat beslutsunderlag avsevärt risken för felrekrytering. Det bidrar även till er förståelse för kandidatens motivation och drivkrafter. Analysen ger information om ledarskapsförmåga, ledarstil och vilken typ av stöd kandidaten kan tänkas behöva för att lyckas i sin roll.

I över 15 år har Source haft ett komplett in-house team av legitimerade psykologer med stor vana av att arbeta med assessment och fördjupande person- och ledarskapsbedömningar på olika nivåer inom många olika typer av organisationer. Personbedömningar på slutkandidater ingår som en del av rekryteringsprocesser som utförs av Source och vi erbjuder även tjänsten Second opinion som fristående uppdrag.

Kontakta oss »

Second opinion

Syftet med en Second opinion är att kartlägga kandidatens egenskaper för att kunna bilda en uppfattning om framtida arbetsbeteende och prestation, allt för att hitta bästa matchning mellan kandidat och roll. Våra testverktyg vilar på en sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata normgrupper, god reliabilitet och en stor mängd validitetsdata som bevisar dess effektivitet. Metoderna är speciellt anpassade för yrkeslivet.

Analysen ger dig som uppdragsgivare ett beslutsunderlag kring kandidatens lämplighet för aktuell befattning. Den är också ett utmärkt redskap att använda i det gemensamma utvecklingsarbetet av kandidaten.

Intresserad av att veta mer?

Läs mer om vår process »

Bedömning av ledarskapspotential

Ledarskap är nyckeln till organisationers framgång. Ett gott ledarskap anpassat till medarbetarna och situationen kan göra stor skillnad. Ett gott ledarskap medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Ett dåligt anpassat ledarskap däremot, kan ha förödande konsekvenser i form av hög personalomsättning och minskad produktivitet. Vi har lång erfarenhet av ledarskapsbedömning såväl på top management-nivå som av första linjens chefer. Många av våra assessmentkonsulter har egen chefserfarenhet och praktiska insikter kring ledarskap.

Genom vår bedömning av ledarskapspotential kan vi hjälpa er att hitta rätt ledare utifrån de aktuella förutsättningarna. Vi har stor erfarenhet av att utvärdera ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. I bedömning av ledarskapspotential utgår vi från kunskap om gynnsamma respektive destruktiva ledarbeteenden. Vi har även goda erfarenheter av att, vid behov, integrera organisationens egen ledarskapsmodell, till exempel utvecklande ledarskap (UL), som ett ramverk bedömningsprocessen. Ledarskapsbedömning är lämplig för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser.

Våra Assessmentkonsulter

Minna Aspnäs

Minna Aspnäs
Chef Affärsutveckling offentlig sektor | Leg. psykolog

+46 (0)70-735 20 23
Skicka e-post

Jan Mörén

Jan Mörén
VD | Leg. psykolog

+46 (0)76-883 40 63
Skicka e-post

Paniz Samsami

Paniz Samsami
Seniorkonsult | Leg. psykolog

+46 (0)76-230 20 20
Skicka e-post

Maria Lahne

Maria Lahne
Seniorkonsult

+46 (0)72-888 60 07
Skicka e-post

Malin Mella

Malin Mella
Seniorkonsult | Leg. psykolog

+46 (0)73-145 59 97
Skicka e-post

Lisa Robberts

Lisa Robberts
Seniorkonsult

+ 46 (0)76-777 03 65

Helena Pettersson

Helena Pettersson
Seniorkonsult

+ 46 (0)70-593 87 66
Skicka e-post

Stefan Otterbäck

Stefan Otterbäck
Seniorkonsult

+46 (0)70-772 77
Skicka e-post

Anna Ekedorff

Anna Ekedorff
Seniorkonsult

+46 (0)70-952 53 68
Skicka e-post

Michael Catenacci

Michael Catenacci
Seniorkonsult | Leg. psykolog

Skicka e-post