Säkerhet inom verksamheten

Säkerhetsläget i omvärlden har förändrats och nu mer än någonsin är det viktigt att vi tar det på största allvar. På Source är vi vana vid att rekrytera till tjänster som på olika nivå hanterar känslig information inom verksamheten eller rent ut av rikets säkerhet. Vi erbjuder därför både psykologbedömningar, avancerade bakgrundskontroller och säkerhetsprövningsintervjuer i samband med rekryteringar.

Source har flera psykologer anställda som med vetenskaplig metod, erfarenhet och välrenommerade testinstrument kan göra kvalificerade bedömningar av riskbeteenden och urspårningstendenser. Vi kan också erbjuda djupgående bakgrundskontroller för att säkerställa att våra kandidater har en klanderfri bakgrund, både in-house och med hjälp av våra samarbetspartners med bakgrund inom Säkerhetspolisen. Vi erbjuder också säkerhetsprövningsintervjuer vid behov.

Enligt Säkerhetsskyddslagen ska en medarbetare som hanterar rikets säkerhet säkerhetsklassas innan anställning. Source intervjuledare har särskild kompetens som utgår från Försvarsmaktens metodik. Efter intervjun får du som kund en bedömning avseende kandidatens lojalitet, pålitlighet samt sårbarhet ur ett säkerhetsperspektiv.

Vi tar säkerhet på största allvar och du ska som arbetsgivare alltid kunna känna dig trygg med våra kandidaters bakgrund.

Har du frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med säkerhetsprövningsintervjuer, psykologiska riskbedömningar eller bakgrundskontroller är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss »