Assessments – en del av framgångsrika matchningar

Minna Aspnäs
Leg. Psykolog och chef för NGS Assessment & Leadership Services

Vad är syftet med assessment?

Det beror på i vilken situation den används, handlar det om urval eller är den en del i professionell utveckling för personen i fråga. Assessment i en urvalssituation används för att erhålla information om kandidaten i relation till kravprofilen för den aktuella rollen. Vi får också en insikt i kandidatens personliga förmågor och den utgör ett verktyg för att skapa sig en helhetsbild av kandidatens styrkor och utvecklingsområden.

Så, vad får vi för information med hjälp av assessments?

I regel kartlägger vi grundläggande personlighetsdrag och styrkor kopplat till den aktuella tjänsten. Vi använder också instrument för att kartlägga riskmönster och undersöka vilka hindrande beteenden som kan komma fram under press och stress. Vi anpassar också omfattningen av personbedömningen utifrån typ av roll vi söker.

Vid tillsättning av ledarroller försöker vi förstå personens ledarstil i relation till kravprofilen, och hur den matchar mot uppdragsgivarens organisationskultur och målsättningar.

Begåvningstester, hur funkar det?

Kapacitetstester ingår ofta som en del i en assessment och bidrar till förståelse för kandidatens problemlösningsförmåga och förmåga att ta sig an situationer de inte varit med om tidigare. Kandidater som deltar i en assessment hos oss får alltid återkoppling på sina testresultat. I en djupintervju undersöker vi tillsammans testresultaten och fördjupar förståelsen för personens motivation, beteendemönster, styrkor och eventuella hinder i den aktuella rollen.

… men hur förbereder man sig egentligen?

Genom att ge sig själv bra förutsättningar! Att vara utvilad, ha en ostörd miljö och en god internetuppkoppling. Nervositet kan spela in, men lite övning kan lugna nerverna – speciellt när det kommer till de där tidspressade kapacitetstesterna. Men, forskningen visar att det är svårt att förbättra prestationen på kapactitetstester genom övning.

Hur stor roll spelar personbedömningen i processen?

Bedömningen är en viktig del av processen, men en väl uppbyggd process behöver innehålla flera delar som tillsammans ger oss en helhetsbild. Det är avgörande att de som administrerar testerna är utbildade i verktygen och att testerna är vetenskapligt valida. När man har ett färre antal kandidater som uppfyller kraven i profilen kan tester användas senare i processen. Om det finns många kvalificerade kandidater som matchar kravprofilen kan testerna i stället användas tidigt för att hjälpa till att göra ett rättvisare urval.

Trender och framtidsperspektiv för assessment?

I Sverige är personbedömningar mycket vanligt och accepterat i jämfört med många andra länder. Speciellt nu, när rekrytering är mer kritiskt på grund av konjunkturen och kompensgapet inom vissa branscher, blir bedömningen av större vikt. Många organisationer prioriterar intern rekrytering just nu för att upptäcka och utveckla potential bland befintliga medarbetare, då kan assessment vara ett användbart verktyg.

Intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med assessment?