Jan Mörén second opinion assessments SOURCE

Assessments och Second opinion

Experter på chefsbedömningar

Med en strukturerad och vetenskaplig process genomförd av erfarna och utbildade beteendevetare eller legitimerade psykologer, har vi kompetens och verktyg att identifiera personlighetsdrag och beteenden som hjälper eller hindrar individer att vara framgångsrika i sin ledarroll.

Vi använder oss av testverktyg granskade av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi), strukturerad intervjuteknik och psykologisk expertis för att göra konkreta och tydliga bedömningar.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller funderingar kring hur vi arbetar med Assessments och Second Opinion,  är du välkommen att kontakta Jan Mörén för mer information.

Kontakta oss
Jan Mörén

Jan Mörén
Leg. psykolog | Verksamhetschef

+46 (0)76-883 40 63
Skicka e-post