Etabl. 1998

Source firar 25 år!

I år firar Source 25 år som bolag och kan med det sammanfatta ett kvarts sekel av framgångsrik rekrytering av chefer och ledare till den offentliga sektorn. Sedan starten 1998 är det mycket som har hänt, både i bolaget och i världen i stort. I samband med denna betydelsefulla milstolpe tog vi tillfället i akt att ställa några frågor till Jan Mörén, VD för Source, för att reflektera kring åren som gått, var vi står idag och vad som blir nästa steg i vår resa. 

Grattis till 25 år, hur känns det?
Tack så mycket, det känns fantastiskt roligt! Att fira 25 år är inte bara en viktig milstolpe, det är också ett bevis på att vi gör något meningsfullt och något som håller i längden. Vi firar genom att fortsätta vårt arbete med engagemang för ledarskap och samhällsnytta. Samtidigt ser vi fram emot att bli ännu mer nytänkande inom rekrytering, vilket bevisar att erfarenhet och innovation kan gå hand i hand.

Er vision är Det bästa för samhället. På vilket sätt bidrar Source till ett bättre samhälle? Hur motiverar det dig?
Varje ledare vi tillsätter har potentialen att påverka hundratals, om inte tusentals liv. Genom att säkerställa att de bästa talangerna kommer till de positioner där de kan göra mest nytta, bidrar vi till en positiv förändring. Det motiverar mig varje dag – att veta att vårt arbete sträcker sig genom hela det offentliga Sverige.

Varför startades Source? Vad var visionen?
Source startades ur ett behov av att fylla en viktig nisch: att rekrytera ledare som inte bara skulle leda organisationer, utan också tjäna samhället. Våra grundare såg en framtid där varje ledande position kunde påverka världen positivt, och det är den visionen som drivit oss sedan dag ett. Visionen var att bygga ett rekryteringsbolag som kombinerade psykologisk insikt med affärskunskap för att identifiera och utveckla ledare som kan driva samhällsförändring.

Vad har hänt under dessa 25 år? Vad skiljer Source idag från då?
Under de senaste 25 åren har Source vuxit från en idédriven start-up till en stabil leverantör inom rekryteringsbranschen. Vi har anpassat oss till en värld som förändras snabbare än någonsin, tagit till oss och fortsätter ta till oss ny teknik och nya sätt att arbeta, men vår kärnvision har varit konstant: att rekrytera ledare som gör skillnad.

Hybridarbete, digitalisering och en mer global värld. På många sätt skiljer sig det sig åt att vara ledare idag än vid sekelskiftet. Vilka krav ställs på en ledare idag som inte ställdes tidigare? Och på vilket sätt påverkar det i sin tur rollen som chefsrekryterare?
Ledare måste idag vara mer flexibla, tekniskt skickliga och globalt medvetna än någonsin tidigare. De måste kunna leda team på distans, förstå komplexa globala trender och navigera i en digitaliserad arbetsmiljö. De ska också vara förändringsagenter som inte bara anpassar sig till förändringar, utan driver dem.

Som chefsrekryterare har vår roll utvecklats från att vara leverantörer av talanger till att vara strategiska partners. Vår process för urval och bedömning är nu mer rigorös än någonsin, med psykologer och branschexperter som säkerställer att varje rekommendation vi gör bygger på djupgående förståelse och analys.

På vilket sätt är det en styrka nu när samhället står inför en mer utmanande ekonomi och framtid? Vilka möjligheter skapar det? Vilka är lärdomarna?
Denna djupa kunskap och erfarenhet ger oss ett försprång när vi navigerar i osäkra tider. Vi förstår att tuffa tider kräver ledare som inte bara kan hantera kriser, utan också se möjligheter inom dem. Våra lärdomar under årens lopp har gjort att vi kan rådge våra klienter med ett perspektiv som är både djupt rotat och framåtblickande.

Hur kommer du leda Source framåt? Vad kommer vara viktigt för att lyckas i ert uppdrag?
Att leda Source framåt innebär att hela tiden förbättra och finslipa våra processer, att hålla fast vid våra värdeord och att alltid sträva efter att förstå och förutse klienternas behov. Vår erfarenhet kommer att vara vår guide men vi kommer nu att ännu tydligare ta ett kliv in i en digital framtid. Vi arbetar i detta nu med att implementera AI-lösningar för att ytterligare stärka vår förmåga att stötta våra kunder i deras framtida ledarförsörjning.

När du blåser ut ljusen på 25-årstårtan, vad önskar du för Source då?
Mitt önskemål är att Source fortsätter att vara ett exempel på hur tradition och innovation kan samexistera, att vi fortsätter att vara en förebild inom rekryteringsvärlden och att vi aldrig förlorar vår passion för att hitta och utveckla de ledare som formar framtiden.

Blickar vi framåt ytterligare några år hoppas jag att vi har etablerat nya standarder för branschen, att vårt namn blir synonymt med att hitta och identifiera framgångsrik och hållbart ledarskap inom det offentliga Sverige, och att vår djupa förståelse för klienternas behov har lett till ännu fler framgångsrika ledarskap som driver samhällsförändring.

Intresserad av att vara med på vår resa för minst 25 år till? Hör av dig!