NGS Group AB, genom dotterbolaget Source, utsedd till exklusiv leverantör av urvalspsykologer för statlig myndighet under Försvarsdepartementet i upp till sju år

Stockholm den 20 mars 2024

NGS Group AB:s tjänsteområde Assessment & Leadership Services, genom dotterbolaget Source, tecknar stort avtal med statlig myndighet under Försvarsdepartementet avseende urvalspsykologer.

NGS Group AB:s dotterbolag Source har valts ut som exklusiv leverantör av urvalspsykologer åt myndigheten för en period på upp till sju år. ”Avtalet stärker vår position som ledande leverantör av högkvalitativa personbedömningar och speglar vår djupa expertis inom psykologi i urvalssituationer”, säger Minna Aspnäs, chef för NGS Assessment & Leadership Services.

Avtalet, som trädde i kraft i mars 2024, uppskattas omfatta flera hundra personbedömningar per år. Avtalet gäller i tre år, med möjlighet till fyra års förlängning.

”Detta ramavtal är ett av de största i sitt slag i det offentliga Sverige och är en bekräftelse på den kvalitet och pålitlighet som vi ständigt strävar efter. Vi är stolta över att myndigheten har valt oss som partner och ser fram emot att stödja dem i deras viktiga arbete”, säger Erika Rönnquist Hoh, VD för NGS Group AB.

Minna Aspnäs tillägger, ”Vårt psykologteam har en lång och djup erfarenhet av personbedömningar till samhällskritiska verksamheter. Vårt engagemang för samhällsnyttan är ett kärnområde i vårt arbete. Vi är stolta över möjligheten att genom detta samarbete få bidra till ett starkare samhälle”.

För mer information, vänligen kontakta:
Minna Aspnäs Chef Assessment & Leadership Services +46 70-735 20 23, minna.aspnas@source-executive.se

Erika Rönnquist Hoh Koncernchef NGS Group AB +46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

 

Om NGS Assessment & Leadership Services

NGS Assessment & Leadership Services levererar tjänster inom assessments, second opinion, 360-utvärderingar, management audits, coaching och ledarskapsutveckling till organisationer i privat och offentlig sektor.

 

Läs pressmeddelandet här.

Pressmeddelande

Minna Aspnäs
Leg. Psykolog och chef för NGS Assessment & Leadership Services

Intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med assessment?