Möt vår nya medarbetare

 

Tony Ullgren

Seniorkonsult | Leg. psykolog

 

Hej och varmt välkommen till oss på Source! Hur känns det?

Det känns mycket bra! Jag börjar bli lite varm i kläderna och får nöjet att träffa mina härliga kollegor i stort sett varje dag.

Vill du börja med att berätta mer om din roll och vad du kommer göra här hos oss?

Som psykolog och seniorkonsult kommer jag främst att arbeta med bedömning av ledarskap i rekryteringsprocesser. Bedömningen sker i form av tester och strukturerad beteendeintervju.

Varför valde du Source som din nästa arbetsgivare?

Det bästa för samhället i ett kvarts sekel, det säger det mesta om mina värderingar och förväntningar på en arbetsgivare. Source arbetar med bra, hållbara och kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser. Det gäller hela kedjan där alla delar är lika viktiga. Source utför en viktig uppgift i det att vi hjälper samhällsnyttiga organisationer i sin viktigaste investering, att hitta väl fungerande chefer för ett hållbart samhälle. Att Source har ett bra rykte på marknaden hjälper också till. Jag har också själv sett det bra arbete Source gör från både beställarsidan och kandidatsidan 😊

Vad har du gjort innan?

Jag har arbetat som organisationspsykolog sedan 2001, i både privat konsultverksamhet, statlig verksamhet och i kommunal verksamhet som internkonsult. Ledarskap och de konkreta ledarbeteenden som chefer utövar är något som intresserar mig mycket. För några år sedan deltog jag i forskningsprojektet ”Utveckling av funktionella ledarbeteenden hos chefer i kommunal verksamhet” som drevs av Göteborgs universitet. Syftet med projektet är att förbättra chefers ledarskap och medarbetares psykosociala arbetsmiljö genom att utveckla chefers ledarbeteenden med hjälp av träningsmanual utformad utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi), OBM (Organizational Behavior Management) och beteendeteori. Jag var med och utformade en träningsmanual som vi använde för att träna chefer. Samma koncept har jag även använt för att träna chefer i grupp.

Jag tycker också att det är väldigt kul att arbeta med att utveckla grupper och ledningsgrupper. Att få tillfälle att sätta luppen på en hel organisations psykosociala arbetsmiljö är också spännande. Rekryteringsbedömningar av chefer på alla nivåer har jag sysslat med under alla år. Bland annat på Center för ledarutveckling, Göteborgs Stad, i form av Assessment-center bedömningar, bedömningar av konkreta beteenden i simulerade situationer kombinerat med strukturerad beteendeintervju och tester. Kompetensförsörjning och bra rekryteringsprocesser är viktigt och jag var medlem i den tekniska kommitté som tog fram ISO 10667 ”bedömningstjänster i arbetet”.

Vad ser du mest fram emot att arbeta med här på Source?

Jag ser fram emot att genomföra ledarskapsbedömningar, och att vara en del i teamarbetet att identifiera och välja de bästa cheferna. En annan sak jag ser fram emot är att möta alla härliga, kompetenta och glada kollegor på arbetet.

Avslutningsvis – vad tycker du om att göra på din fritid?

Jag har i många år sjungit i kör, och det är något jag uppskattar mycket och rekommenderar alla att testa. Det gör en glad och frisk i kropp och knopp. Glad såsom fågeln i morgonstunden helt enkelt. Jag gillar också att göra annat som ger energi, som att röra på mig och springa långt i skogen. Gärna ultradistanser när kroppen är tränad eller att cykla långt på landsvägar under barmarksäsongen. Något som intresserar mig mycket är också Georgien med dess fascinerande berg, mat, vin och kultur.

Återigen varmt välkommen Tony!