Varning för bedrägeriförsök

Det har kommit till vår kännedom att det tyvärr pågår bedrägeriförsök där personer uppger sig för att representera Source Executive Recruitment Sweden AB och tar kontakt via appen WhatsApp gällande bland annat frilansuppdrag.

Vi vill därför informera om att vi aldrig kontaktar kandidater på detta sätt och samtidigt varna för att ha någon vidare kontakt med avsändarna eller lämna ifrån dig personuppgifter eller någon typ av känslig information.