Ekonomichef till Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg ansvarar för stadens vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och handläggning av ekonomiskt bistånd. Här finns också samordningen av kommunens operativa flyktingmottagande och samordningen av integrationsarbetet. Vi är drygt 400 medarbetare som, med olika kompetenser, ska göra det möjligt för vuxna att bli självförsörjande. Vi vill också bidra på riktigt för att arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning tillgodoses. I förvaltningen har vi även stödfunktioner som HR- och kommunikationsenheten, Kvalitetsenheten samt Ekonomienheten.

Vår ekonomichef går nu vidare till nya utmaningar. Ekonomienheten har en viktig roll i den förändringsresa som förvaltningen genomgår, där vi vill att invånarens resa till självförsörjning ska bli så effektiv som möjligt. Förvaltningens verksamheter är i ständig utveckling och under de senaste åren har flera omfattande och viktiga förändringsarbeten initierats. Vi bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där analys och uppföljning är avgörande för att vi ska kunna göra rätt vägval och justera kursen längs vägen. Ekonomichefen arbetar nära både de olika verksamheternas ledningar och de andra supportcheferna där vi alla behövs för att vi ska lyckas med att vara möjliggörare för att fler helsingborgare bli självförsörjande - på riktigt. Vi gör skillnad för människor varje dag.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef ansvarar du för de förvaltningsövergripande ekonomiska processerna. Du leder en enhet med tolv medarbetare som ansvarar för budget-, boksluts- och prognosarbetet samt statsbidrag, utredningar, analyser, nyckeltal och uppföljning. I enhetens ansvar ligger också upphandling- och inköpsfrågor, dokumenthantering/diarieföring samt samordning av tolkförmedlingen. Rollen som ekonomichef är strategiskt viktig och innebär att hålla ihop ekonomifrågan och ha ett brett perspektiv.

Du arbetar aktivt med att se över våra resursfördelningsmodeller och tar fram konsekvensbeskrivningar, kopplat till ekonomiska flöden. Utifrån att vi inför nya arbetssätt och metoder vill vi utveckla arbetet med ekonomiska effekthemtagningskalkyler. För att framgångsrikt kunna initiera och driva utvecklingsprocesser behöver du vara aktiv i omvärldsbevakning och hålla dig väl insatt i de nationella förändringar som sker. I din roll som ekonomichef stödjer du förvaltningens chefer i arbetet med att få bästa möjliga verksamhet inom den ekonomiska ram vi har.

Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du ingår även i den centrala ekonomistyrgruppen tillsammans med stadens övriga ekonomichefer, som leds av stadens ekonomidirektör. Rollen innebär även att ta fram underlag till nämnd och där vara föredragande tjänsteman.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen ser vi att du har

I rollen som ekonomichef måste du gilla att stötta, skapa förståelse och på olika sätt ge förutsättningar för våra chefer att kunna ta det ekonomiska ansvar vi förväntar oss av dem.
  • Högskoleexamen med ekonomisk inriktning och gärna utbildning i ledarskap
  • Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
  • Dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare inom ekonomiområdet
Det är meriterande om du har
  • Några års erfarenhet av ekonomiarbete i offentligt styrd organisation
  • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete
Eftersom utveckling är viktigt för oss söker vi en nyfiken, handlingskraftig och resultatorienterad person. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, tillit, mod, delaktighet och engagemang. Du har en förmåga att inspirera och coacha dina medarbetare samt bidra till deras resultat. Du är bra på att analysera, prioritera, planera, organisera och följa upp. Det är viktigt att du har förmågan att zooma ut och se helheten, även om frågor ibland är på en mer detaljerad nivå. Du stimuleras av att hitta lösningar och tänka nytt. Du kan strukturera komplicerade frågor samt kommunicera lösningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du samverkar och arbetar tillsammans med andra för invånarnas bästa.

Som person är du utåtriktad, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende. Du är drivande, flexibel, välorganiserad och engagerad. Du är van vid att arbeta självständigt och värdesätter samarbeten och goda relationer. För att trivas hos oss behöver du vara nyfiken på Helsingborgs stad och förvaltningens olika verksamheter, samhället i stort liksom våra lokala förutsättningar.

Övrigt
För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten välkommen att kontakta Karin Fransson på 070 493 72 70, karin.fransson@source-executive.se eller registrera din intresseanmälan nedan. Vänta inte med din intresseanmälan - urval sker löpande. 
Sista dag att söka tjänsten formellt via Helsingborgs stad är den 8 maj. Formell ansökan görs via kommunens hemsida. 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Helsingborgs stad
Adress: Järnvägsgatan 35
252 25 Helsingborg

Titel: Ekonomichef
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Fransson
Rekryteringskonsult
karin.fransson@source-executive.se
070 493 72 70