Ekonomidirektör

Region Västmanland söker ny Ekonomidirektör

Som Ekonomidirektör är du med och leder arbetet med att fortsätta utveckla Region Västmanland till en konkurrenskraftig och modern arbetsgivare som står rustad för framtidens utmaningar. Tillsammans med kollegor och samverkanspartners, i och utanför organisationen, får du chansen att påverka och ha inflytande på vår framtida utveckling och göra skillnad på riktigt för västmanlänningarna. Leder du med engagemang och tydlighet? Är du en god pedagog som gör svåra och komplexa samband begripliga? Vi är i en spännande utvecklingsfas för framtidens välfärd kring uppdrag, verksamhet, organisation och byggnation av ett nytt akutsjukhus i Västerås.

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Om uppdraget
Uppdraget tar avstamp i regionens vision och politiska mål. Ekonomidirektören är direkt underställd regiondirektören och ingår i koncernledningen. Som ekonomidirektör har du det övergripande ansvaret för att ekonomisk styrning och ledning skapar en långsiktigt hållbar ekonomi. I uppdraget driver du och ansvarar för det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet för finansiering, investeringar, planerings- och budgetarbete, uppföljning och redovisning. Du är ett viktigt stöd till politik och koncernledning samt övriga verksamheter i organisationen.

Tillsammans med dina medarbetare verkar du utifrån ett helhetsperspektiv och driver och utvecklar de processer du ansvarar för. Ditt fokus blir att hålla en långsiktig strategi, samtidigt som det är viktigt att inte tappa tempo i pågående utvecklingsprojekt och vidareutveckling. Du företräder regionen och samarbetar regionalt och nationellt i ekonomiska och gemensamma frågor i externa nätverk, t ex inom SKR och i sjukvårdsregion Mellansverige. Som chef för Centrum för ekonomi har du verksamhets-, budget- och personalansvar för ca 70 medarbetare.

Som Ekonomidirektör förväntas du vara en förebild som chef genom ett kommunikativt, engagerande och strategiskt ledarskap. Du sätter upp tydliga mål som leder till konkreta insatser. Du är beslutsför och stabil. Organisationskulturen beskrivs som demokratisk och prestigelös. Målet är att alla medarbetare ska trivas, vara motiverade, känna arbetsglädje och förstå att omsätta ekonomi i vardagen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som ledare inom ekonomiområdet, med linjeansvar i en större komplex verksamhet där du lett andra chefer och specialister. Du har akademisk utbildning och konkret erfarenhet av ledningsuppdrag på övergripande strategisk nivå. Du har erfarenhet och intresse av att på ett systematiskt sätt driva förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex organisation med goda resultat. Strategisk ledningsförmåga, samt operativ ekonomisk kunskap och erfarenhet efterfrågas i rollen.

Du har en stark kommunikativ förmåga och kan förklara ekonomi i verksamhetstermer. Du har ett inkluderande och tydligt ledarskap, som främjar samarbeten för att bidra till ändrade arbetssätt i regionen i stort, för att bidra till en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer, och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Som person är du prestigelös, lyhörd, engagerande och tydlig.

Det är meriterande om du har erfarenhet av ledningsuppdrag på övergripande nivå inom en politiskt styrd organisation, eller kunskapsorganisation, gärna multiprofessionell, liksom erfarenhet av strategiskt arbete rörande finansiering och/eller fastigheter. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. För att långsiktigt trivas i uppdraget tror vi att du har ett genuint engagemang för samhällsfrågor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, i synnerhet vad gäller din förmåga att leda på ett kommunikativt, inkluderande och tillitsbaserat sätt.

Om regionen
Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med drygt 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det görs genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.  
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. Välkommen med din ansökan via regionvastmanland.se/jobb senast den 29 augusti 2022. Handlingar som inkommer till Region Västmanland blir allmän handling.

Kontaktuppgifter till SOURCE
För en inledande dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, mobil 0731 – 55 00 14, e-post monica.landmark@source-executive.se  Hanna Looström, mobil 0709 – 37 40 16, e-post hanna.loostrom@source-executive.se  Axel Berggren, mobil Tel 0707 – 83 96 00, e-post axel.berggren@source-exeutive.se
Din intresseanmälan gör du via www.source-executive.se

 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: REGION VÄSTMANLAND
Adress: Region Västmanland Regionhuset
72189 Västerås

Titel: Ekonomidirektör
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Monica Landmark
Seniorkonsult
monica.landmark@source-executive.se
+46731550014
Hanna Looström
Seniorkonsult
hanna.loostrom@source-executive.se
+46709374016
Axel Berggren
Researcher
axel.berggren@source-executive.se

+46707839600