Förvaltningsdirektör grundskola Göteborgs stad

UPPDRAGET
Göteborg är en framtidsinriktad kunskapsstad. Vi uppmuntrar lust och kreativitet, och ger människor möjlighet till utveckling. Grundskolenämnden ansvarar för verksamheten i stadens kommunala grundskolor från förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskolan samt fritidshem och kulturskolan. Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever, i alla skolor i Göteborg ska få möjligheten att forma ett bra liv. 

Grundskoleförvaltningen startade 1 juli 2018 efter ett politiskt beslut om att samla all grundskoleverksamhet i staden i en central förvaltning. Göteborgs Stads består av 138 grundskolor inklusive grundsärskolor samt kulturskolor och är indelade i fyra geografiska utbildningsområden med en utbildningschef för varje område. Fler skolor byggs och invigs hösten 2022. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av Sveriges största skolförvaltningar. Det går cirka 48 900 elever i de kommunala skolorna. I förvaltningen arbetar drygt 9 600 medarbetare där merparten är lärare. Budgeten är på cirka 10 miljarder kronor. I förvaltningen tillämpas ett tillitsbaserat ledarskap med ett utvecklat samspel mellan stödavdelningar och skolor. Förvaltningen har en dialogbaserad kultur där det kollegiala lärandet står i centrum. Arbetet med att utveckla skolan är långsiktigt och ska vila på en vetenskaplig grund.

Vårt mål är att alla barn i Göteborg ska få gå i en bra skola, oavsett vilken bakgrund de och deras vårdnadshavare har. Tillsammans banar vi väg för framtidens skola!

Uppdraget som förvaltningsdirektör i Grundskoleförvaltningen innebär att utveckla den relativt nya organisationen som startades för fyra år sedan och som integrerat verksamheter från flera andra nämnder. Centralt är att arbeta för att nå nämndens verksamhetsmål som är;

1.    Ökad kvalitet i undervisningen
2.    Ökad likvärdighet
3.    Tydligare ansvar, styrning och ledning

Varje mål har ett antal strategier som också är antagna av nämnden utifrån förslag från förvaltningen och som behöver konkretiseras. Dessa är långsiktiga strategier som tagits i bred politisk enighet. Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för elever, ledare och all personal med värme och professionell miljö. Det är av vikt att den som är direktör också är kulturbärare för en tillitsfull och öppen kultur.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har chefserfarenhet av att ha lett andra chefer i komplex organisation. Du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation och förstår och kan hantera samspelet mellan politik och profession.  Bred erfarenhet av utbildningsverksamhet, förskola/skola samt kunskap om skolans styrande dokument, lagar och förordningar efterfrågas och du är väl insatt i aktuell skolforskning. Du har också erfarenhet från att framgångsrikt utveckla en organisationskultur som bygger på tillit och transparens, som leder till en trygg och god arbetsmiljö.

Vi ser också att du har förmåga att se helheten i förvaltningens uppdrag och kan samverka och samarbeta med många intressenter. Förmåga att se och ta beslut som alltid ser till barnens bästa i verksamheten är avgörande i rollen. Du har ett förtroendefullt sätt att kommunicera med interna och externa aktörer inte minst i kontakter med media. Som förvaltningsdirektör förväntas du ha mycket goda ledaregenskaper med förmåga att delegera och leda genom andra. Genom tydlig styrning och ledning skapar du organisatoriska förutsättningar för att säkra verksamhetens mål och leveranser. Relevant kunskap om offentlig ekonomi är ett krav.

Du uppfattas som tydlig, saklig, modig och beslutsför. Du har med dig ett perspektiv på strategisk kommunikation mot våra målgrupper och det är en tydlig del i förvaltningsledningen. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har relevant akademisk examen samt har genomgått någon form av ledarskapsutbildning/utveckling. Du har förmåga att hantera komplexa frågor och har en god analytisk förmåga. Det är meriterande om du har koppling till forskning.

Viktiga egenskaper för en direktör är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Som medarbetare i Göteborgs stad vet vi vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt!

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 6 september. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson 070-508  0328, sofia.rasmusson@source-executive.se eller My Boman, my.boman@source-executive.se, 073-155 00 18

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Anders Personsgatan 8
402 22 Göteborg

Titel: Förvaltningsdirektör grundskola
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Sofia Rasmusson
Seniorkonsult
sofia.rasmusson@source-executive.se
+46705080328
My Boman
Konsult
my.boman@source-executive.se