VD Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och garant för näringslivets access till hela världen och avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Hamnen utgör ett logistiskt nav där en tredjedel av Sveriges import och export av varor flödar varje år. Vi på Göteborgs Hamns AB ansvarar för att utveckla, underhålla och marknadsföra hela hamnen. Hos oss arbetar 160 personer i en spännande och internationell miljö. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB är vårt moderbolag och utövar den formella äganderollen över Göteborgs Hamn AB. För mer info se http://www.goteborgshamn.se

UPPDRAGET
Som VD för Skandinaviens största hamn och viktigaste transportnav leder du bolaget genom ett aktivt och medvetet arbete lokalt, nationellt och internationellt för att stärka och befästa hamnens position inom sjöfarten och som ett smart logistiskt centrum i Skandinavien. Därigenom skapas också förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i Göteborg.
Du arbetar långsiktigt och med helhetstänk i nära samarbete med styrelsen för att utveckla världens mest konkurrenskraftiga hamn för kunder, varuägare och samarbetspartners, samt skapa ytterligare affärer.

Hamnen är nu inne i en stor utvecklingsperiod med byggnationer av nya hamnterminaler logistikområden och nya vägar, järnvägar och fördjupning av farleden. Dessutom utvecklar vi digitaliseringsverktyg för att bli ledande hamn inom området. Några av hamnens utmaningar är den hårda internationella konkurrensen. Vi behöver också stärka arbetet för den gröna omställningen samt vårt varumärke mot kunder nationellt, i Europa och internationellt. Som VD ansvarar du för att Göteborgs hamn är en attraktiv arbetsgivare i ständig utveckling för att kunna attrahera och behålla rätt kompetens bland medarbetarna. Du leder organisationen genom hamnens värderingar; samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har erfarenhet att leda stora och komplexa organisationer och erfarenhet från konkurrensutsatt verksamhet. Du är intresserad av människor, kulturer och affärer. Du är strategisk, kommunikativ, analytisk med förmåga till helhetssyn. Du har förmåga att prioritera och delegera men också mod att fatta beslut och slutföra projekt. Du har en relevant högskoleutbildning för uppdraget, samt dokumenterat god förhandlingsvana. Ditt ledarskap är tydligt och öppet med förmåga att skapa, utveckla samt bibehålla goda relationer. Du är lyhörd och ödmjuk med stor social kompetens och social förmåga. Som ledare är du mål- och resultatinriktad, med god förmåga att leda chefer mot gemensamma mål. Som person är du ärlig, trygg och orädd med integritet. Du har förmåga att prioritera och delegera men också mod att fatta beslut och slutföra projekt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda en organisation i förändring och av arbete i en internationell miljö.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse
Tjänsten är säkerhetsklassad

INTRESSANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrera du via http://www.offentligajobb.se senast 11 april 2023. Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-executive.se Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback 070-8110364 bianca.gideback@source-executive.se


 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Anders Personsgatan 8
402 22 Göteborg

Titel: VD
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Offentlig


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Bianca Gideback
Konsult
bianca.gideback@source-executive.se
+460708110364