VD Göteborgs Stads Leasing AB

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Göteborg växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplicerade. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad – öppen för världen.

Göteborg är Sveriges näst största stad med lite mer än en halv miljon invånare. Göteborgs stad är en organisation som omfattar ett 30-tal nämnder och en bolagskoncern med flera stora bolag. Totalt omsluter Göteborgs stad cirka 60 miljarder kronor och har drygt 56 000 medarbetare.
Stadens organisation befinner sig i förändring för att kunna möta de utmaningar som en växande storstad står inför.

UPPDRAGET
Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) är ett leasingbolag ägt av Göteborgs Stad. Vårt fokus är att erbjuda attraktiva och gröna leasinglösningar för fordon, maskiner, mikromobilitet samt övrig lös egendom och att ge god service till stadens förvaltningar och bolag. Vi hanterar också en stor del av stadens post-, paket- och matleveranser genom vår transportverksamhet.
Vi driver arbetet kring flera viktiga mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram såsom en fossilfri fordonsflotta 2023, fossilfri maskinpark 2025/2030 och ansvar för strategin Cirkulär ekonomi. Vi arbetar för att bidra till en hållbar stad genom att minska stadens kostnader och påverka stadens verksamheter till att göra gröna val. Vi arbetar för måluppfyllnad inom flera av områden i stadens ambitiösa elektrifierings-plan och deltar i olika innovationsprojekt inom vårt ansvarsområde.

Bolagsledningen leds av VD och består av sju avdelningschefer. Avdelningarna är; finans & administration, stadens bud, servicecenter, fordon & maskin, utvecklingsteam, HR och inköp. Vi är en attraktiv arbetsplats bestående av totalt fem affärsenheter med cirka 100 medarbetare och vi omsätter totalt 800 mkr.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Drivs du av att skapa förutsättningar för ett bättre och mer hållbart samhälle? Vill du leda och utveckla ett bolag som gör verklig samhällsnytta? Då kanske du är vår nya VD. Vi är ett bolag med ledande roller i stadens arbete att bli fossilfria och cirkulära. Vi arbetar ständigt med att förbättra förutsättningarna för Göteborgs stads verksamheter att utföra sina uppdrag på bästa sätt.

Vilka är vi?
Vi drivs av ett genuint samhällsengagemang och för oss är mångfald och jämlikhet en viktig och spännande del av vårt uppdrag. På vår arbetsplats vill vi vara prestigelösa och flexibla och vi tycker om utmaningar, men vi kan också be varandra om hjälp om det blir för svårt, och vi är lyhörda inför varandras behov.

Vem är du?
 • Du har inspirerande och engagerande ledaregenskaper, är trygg, förtroendeingivande och därmed lätt att samarbeta med.
 • Du har lätt att arbeta med visioner och är en tydlig och coachande ledare.
 • Du har stor social kompetens och tror på människors lika värde och förmåga.
 • Du är lyhörd, empatisk och du har värme och humor.
 • Du delar Göteborgs Stads värdegrund och förhållningssätt.
Vad har du med dig?
 • God förmåga att kommunicera och bygga en kultur som är kund‐ och serviceinriktad
 • Dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbeten med goda resultat.
 • God kunskap om ekonomistyrning.
 • God förmåga att kombinera affärsnytta med samhällsnytta och hållbarhet baserat på
  Göteborgs Stads mål.
 • Relevant akademisk utbildning.
 • Förmåga att leda och styra en komplex verksamhet med många olika slags utmaningar, behov och kompetenser
 • Dokumenterad ledarerfarenhet på övergripande nivå i större organisation/bolag.
Vad ska du göra hos oss?
 • Leda bolaget utifrån ägardirektiv och av kommunfullmäktige fattade beslut.
 • Ha förmåga att leda bolaget med sina varierande uppdrag, ur ett ”hela staden perspektiv”.
 • Verkställa fattade beslut.
 • Tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden.
 • Ha förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän och profession.
 • Leda bolagets flytt till en annan lokalisering.

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 17 oktober 2022. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag karin.rudhag@source-executive.se , 0704–140010 eller Cecilia Palmgren, cecilia.palmgren@source-execuitve.se 076-9495103.


 

Intresseanmälan

Bifoga CV*:

Bifoga fler filer (t.ex. personligt brev):Företag: Göteborgs stad
Adress: Anders Personsgatan 8
402 22 Göteborg

Titel: VD
Anställning: Tillsvidare
Sektor: Privat


Frågor?

Karin Rudhag
Seniorkonsult
karin.rudhag@source-executive.se
+46704140010
Cecilia Palmgren
Researchkonsult
cecilia.palmgren@source-executive.se
0769495103