Författararkiv: Ida Hassel Bergstrom

Välkommen Anne Boberg - Seniorkonsult

Vi välkomnar Anne Boberg som seniorkonsult hos oss på Source! Anne är utbildad beteendevetare och kommer närmast från en roll på AW Executive Search.

”En röd tråd i min karriär har varit att bidra till ett hållbart arbetsliv med fokus på ledarförsörjning, rehabilitering och arbetsmiljö i roller som projektansvarig, projektledare, konsult och kundansvarig. Tidigt i min karriär arbetade jag som executive search konsult med fokus på kvinnlig chefsrekrytering och 2019 lockades jag av att kliva in i rekryteringsbranschen på nytt. Ett beslut som jag inte har ångrat alls då det är helt fantastiskt motiverande att hjälpa kunder och kandidater i träffsäkra matchningar.” 

Välkommen Gunnar Stenvall - Seniorkonsult

Vi välkomnar Gunnar Stenvall som seniorkonsult hos oss på Source! Gunnar har arbetat med rekrytering sedan 2009 och kommer senast från Polismyndigheten där han arbetat med chefsrekrytering på strategisk och indirekt nivå för såväl polisiära som civila tjänster.

Välkommen My Boman - Konsult

Vi välkomnar vår nya kollega My Boman. My är utbildad socionom och har tidigare arbetat inom offentlig sektor och med rekrytering. Här på Source kommer My främst att arbeta med research för att kartlägga, identifiera och attrahera de mest framgångsrika kandidaterna aktuella för respektive uppdrag. Läs gärna vår intervju med henne om hennes nya roll, vad hon gjort tidigare och vad hon ser fram emot att göra.

Möt vår medarbetare Jacob Arendt

”Det jag tycker är inspirerande och utvecklande är att jag varje dag lär mig så mycket nytt om olika branscher, företag och roller och hur det ser ut i arbetslivet på alla möjliga ställen. Det är även roligt att få komma i kontakt med många kandidater och att man får prata med så många olika människor som dessutom brukar vara rätt glada och positiva.”

Välkommen Caroline Kock – Seniorkonsult

Vi välkomnar vår nya kollega Caroline Kock. Som seniorkonsult hos oss på Source kommer Caroline främst att arbeta med rekrytering för våra offentliga uppdragsgivare, utöver det kommer hon även arbeta med affärsutveckling. I samband med Carolines första tid hos oss, passade vi på att ställa några frågor till henne om hennes nya roll, vad hon gjort tidigare och vad hon ser fram emot att göra.

Välkommen Paniz Samsami – Leg. psykolog och Seniorkonsult

Vi välkomnar vår nya kollega Paniz Samsami. Som leg. psykolog kommer Paniz att ansvara för fördjupade personbedömningar samt arbetspsykologiska tester av kandidater som är aktuella för olika chefsbefattningar hos oss på Source. För att få möjlighet att lära känna Paniz lite bättre, passade vi på att ställa några frågor till henne om hennes nya roll, vad hon gjort tidigare och vad hon ser fram emot att göra.